Beperkt alcoholgebruik kan Alzheimer helpen voorkomen

Beperkt alcoholgebruik kan Alzheimer helpen voorkomen

Eén of twee alcoholische dranken per dag op latere leeftijd verlagen het risico op dementie met 40%
 
Eén of twee alcoholische dranken per dag op latere leeftijd verlagen het risico op dementie met 40%, zo blijkt uit een studie die recent werd uitgevoerd. Wetenschappers noemen het resultaat van deze studie verrassend.
 
De uitslagen van het onderzoek werden publiek gemaakt op de International Conference on Alzheimer’s Disease. Bleek dat mensen ouder dan 75 jaar dezelfde voordelen haalden uit een matig alcoholgebruik als de tussengroep.
 
Het onderzoek gebeurde op basis van het alcoholgebruik van meer dan 3.000 volwassen. Die werden elke zes maanden ondervraagd en getest op geheugenverlies en mentale achteruitgang.
 
Uiteraard mogen de resultaten van het onderzoek niet worden beschouwd als een vrijbrief voor mateloos alcoholgebruik op oudere leeftijd. Deelnemers aan het onderzoek die al geheugenproblemen hadden, zagen die toenemen als ze alcohol gebruikten. Dat geheugenverlies werd erger naarmate het drankgebruik toenam.
 
Zware drinkers, meestal gedefinieerd als zij die meer dan 14 alcoholische drankjes per dag achteroversloegn, zagen hun kansen op dementie meer dan verdubbelen.
 
Volgens de onderzoekers van de Wake Forest University School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina, waar de studie werd uitgevoerd is het nog veel te vroeg om al verregaande conclusies te trekken.
 
De gunstige resultaten werden geboekt wanneer mensen die matig dronken bleven drinken, maar dan in afnemende hoeveelheden. Alcohol heeft een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van de creatie van goede cholesterol, het helpen voorkomen van bloedklonters en de productie van chemicaliën die het geheugen stimuleren.
 
Toch is opletten geblazen. Wanneer oudere mensen die sporen van dementie vertonen beginnen te drinken, kunnen de voordelen van alcoholgebruik niet opwegen tegen de toxische effecten er van. De onderzoekers van de Wake Forest University School of Medicine gaven zelf aan dat er nog veel bijkomend onderzoek nodig is.
 
Zwaar drinken is uiteraard uit den boze. Probleemdrinken kan geassocieerd worden met kleinere hersenvolumes en met een tekort aan vitamienen in het lichaam. De studie wees echter uit dat oudere mensen die matig dronken daar het meeste voordeel van ondervonden.
 
Er is inderdaad meer onderzoek nodig, maar op basis van de resultaten van de verrichte studie kan toch al voorzichtig afgeleid worden dat voorzichtig alcoholgebruik de kansen op dementie (en eventueel ook Alzheimer) met bijna de helft doet afnemen. Het ziet er naar uit dat voor gezonde mensen de consumptie van één of twee alcoholische dranken per dag een stimulerende werking op de hersenen heeft

 

Syndicatie