Voorkom achteruitgang van de hersenen door deze regelmatig op de proef te stellen

Voorkom achteruitgang van de hersenen door deze regelmatig op de proef te stellen

Er zijn heel wat spelletjes en oefeningen beschikbaar die de werking van ons brein kunnen bevorderen

Mens sana in corpore sano, het Romeins spreekwoord klinkt ongetwijfeld bekend in de oren. Het hebben van een gezonde geest is echter alleen mogelijk wanneer we onze hersenen in superform houden. Veel mensen trainen en sporten om hun lichaam te onderhouden, maar vergeten om hun geest te onderhouden. Maar meteen moet de onvermijdelijke vraag gesteld worden: hoe kunnen we ons brein oefenen.

Voorkom achteruitgang van de hersenen door deze regelmatig op de proef te stellen, zo luidt de boodschap die de wetenschap ons brengt. De hersenen onderhouden dan op verschillende manieren, er zijn heel wat spelletjes en oefeningen beschikbaar die de werking van ons brein kunnen bevorderen. Sommige van die spelletjes of oefeningen zijn heel eenvoudig maar wel doeltreffend om onze cognitieve functies te onderhouden.

Met het ouder worden vermindert de cognitieve capaciteit van ons brein. Jammer maar helaas, hiertegen valt weinig te doen. Het verlies aan capaciteit heeft alles te maken met een natuurlijk verouderingsproces waar, willen of niet, helaas niemand aan kan ontsnappen. De veroudering stoppen of afremmen gaat helaas (nog) niet, maar we wel kunnen we  het proces van de afnam vertragen.

Een aantal activiteiten die onze hersenen aan het werk zetten kunnen daarbij helpen. Maar overigens hoeven we ons verder geen illusies te maken: deze activiteiten zullen het opduiken van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet kunnen voorkomen. Tot op heden is voor deze gevreesde (denk maar aan Alzheimer!) kwaal nog geen remedie gevonden en het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.

Syndicatie