Handleiding om om te gaan met kinderen met Asperger: "The Asperger's Syndrome Survival Guide"

Handleiding om om te gaan met kinderen met Asperger: "The Asperger's Syndrome Survival Guide"

Auteur Craig Kendall leert in "The Asperger's Syndrome Survival Guide: What You and Your Family Need Know" beter omgaan met Asperger-kinderen

Auteur Craig Kendall leert in "The Asperger's Syndrome Survival Guide: What You and Your Family Need Know" beter omgaan met Asperger-kinderen. Het boek kan beschouwd worden als een handleiding om om te gaan met kinderen met Asperger.

"The Asperger's Syndrome Survival Guide" is inderdaad als een handleiding opgevat. Het boek staat vol met praktische tips om te leren omgaan met Asperger-kinderen. De auteur van het boek heeft in de Verenigde Staten veel ervaring opgedaan met de aandoening. Het boek is één van de volledigste in zijn soort die momenteel op de markt verkrijgbaar is.

Craig Kendall beseft als geen ander dat alle Asperger-kinderen op hun manier ‘anders' zijn en dat met dit anders zijn rekening dient te worden gehouden. Hij praatte daarom dagenlang met ouders, opvoeders, dokters, hulpverleners enzovoort, ten einde een zo duidelijk beeld te schetsen van de problematiek van Asperger-kinderen. Zijn ervaringen met professionals en ouders werden in een apart rapport van het boek verwerkt.

The Asperger's Syndrome Survival Guide geeft ook een aantal concrete tips die moet leren beter omgaan met Asperger-kinderen. Kendall heeft daarnaast ook de ambitie om een duidelijk beeld te schetsen van wat het Asperger's syndroom nu eigenlijk inhoudt. Het is niet alleen leerzaam voor ouders met Asperger-kinderen, maar ook voor vrienden en verwanten. Uit het boek leren ze met welke uitdagingen Asperger-kinderen geconfronteerd worden en hoe moeilijk het leven voor deze kinderen soms wel kan zijn.

Asperger-kinderen beseffen vaak zelf niet dat hun uitdagend gedrag anderen tegen de borst kan stoten. Ook hun omgeving beseft niet. Het is echter makkelijker om met het uitdagend gedrag van Asperger-kinderen om te gaan wanneer er meer begrip voor is. De auteur van het boek leert een aantal technieken aan die het makkelijker maken om de medewerking van het kind te krijgen om zijn of haar gedrag aan te passen. In die zin kan het boek zowel voor Asperger-kinderen zelf als voor hun ouders verrijkend zijn.

The Asperger's Syndrome Survival Guide staat vol praktische tips om te leren omgaan met Asperger-kinderen. De lezer zal na lectuur van het boek met heel andere ogen aankijken tegen Asperger-kinderen en veel beter begrip van de aandoening hebben.

Syndicatie