Alzheimer: Omega-3 vetzuren kunnen geheugen versterken

Alzheimer: Omega-3 vetzuren kunnen geheugen versterken

Positief effect van Omega-3 vetzuren op Alzheimer en ouderdomsdementie mogelijk
 
Een nieuwe studie wijst uit dat er een positief effect kan zijn van Omega-3 vetzuren op Alzheimer en ouderdomsdementie. Inname van deze vetzuren zou namelijk het geheugen bij oudere mensen versterken.
 
De studie werd uitgevoerd bij mensen van ouder dan 55 met geheugenproblemen. Na inname van Omega-3 vetzuren gedurende een periode van zes maanden bleken de geheugenproblemen in sterke mate te zijn verminderd. Hun prestaties op het vlak van geheugen- en leerprocessen werd afgezet tegen die van een groep die slechts een placebo kreeg.
 
Researcher Karin Yurko-Mauro van Martek Biosciences Corporation stelde vast dat er bij wijze van spreken een verjonging van het geheugen met drie jaar plaatsvond. Voorlopig is echter nog niet gebleken dat inname van extra Omega-3 vetzuren de vooruitgang van Alzheimer zou afremmen. Dat was althans niet het geval bij mensen die aan een milde vorm van deze kwaal leren.
 
Toch is er volgens de wetenschappers die de Alzheimer’s Association 2009 International Conference on Alzheimer’s Disease bijwoonden mogelijke nieuwe hoop in de strijd tegen Alzheimer.
 
Uit vroegere studies is namelijk al gebleken dat mensen die veel vette vis eten beter scoren op het vlak van geheugen en uiteindelijk ook minder kans hebben om aan Alzheimer te lijden. Dat zou te maken hebben met de stof DHA, een Omega-3 vetzuur dat overvloedig aanwezig is in vette vis en in algen.
 
De meeste mensen zouden echter te weinig vette vis eten om te profiteren van de voordelen die DHA biedt. Volgens Yurko-Mauro waren de resultaten van het onderzoek alleszins veelbelovend genoeg om er mee verder te gaan. De proefpersonen kregen het equivalent van 900 milligram DHA dan wel een placebo toegediend.
 
De testpersonen moesten kijken naar patronen op een computerscherm en daarna herhalen wat ze gezien hadden. De test kon enigszins vergeleken worden met het spelen van een computerspelletje.
 
Wie DHA had ingenomen, scoorde opmerkelijk beter bij het spel. Ze maakten namelijk veel minder fouten. Daaruit zou een eerste voorzichtige conclusie kunnen getrokken worden dat Omega-3 vetzuren inderdaad de geheugenfunctie versterken.
 
Het is uiteraard nog veel te vroeg om al bindende uitspraken te doen betreffende het verband tussen Omega-3 vetzuren en Alzheimer, maar de uitslagen van de testen zijn veelbelovend genoeg om de basis te leggen voor verdere studie. DHA en andere Omega-3 vetzuren zijn in ruime mate beschikbaar.
 
Uit de testen bleek dat ze de progressie van Alzheimer niet meteen stopten, maar ook op dat vlak is het nog te vroeg om al vergaande conclusies te trekken. 
 
Wel werd een eerste indicatie gegeven dat er een onderscheid zou kunnen worden gemaakt naargelang de aanwezigheid van het ApoE-e4 gen, dat algemeen wordt geassocieerd met een hogere kans op het ontwikkelen van Alzheimer. Bij proefpersonen waar dit gen niet aanwezig was, werd wel enige vooruitgang geboekt wat het afremmen van de progressie bij Alzheimer betreft.

 

Syndicatie