Hart- en vaatziekten: gebruik pacemakers, stents enzovoort onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd

Hart- en vaatziekten: pacemakers, stents enzovoort onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd

Veel medische toestellen zouden maar éénmaal getest zijn

De medische wetenschap heeft in de afgelopen decennia een paar grote stappen voorwaarts gezet en dat is onder andere te danken aan het succes van pacemakers, stents en andere medische toestellen. Volgens een nieuw onderzoek kunnen er echter vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van die medische toestellen.

Medische toestellen als pacemakers, stents enzovoort zouden onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd zijn. Veel medische toestellen zouden maar éénmaal getest zijn, ondanks het feit dat ze door de toezichthouders aan testen onderworpen worden. De studie werd in de Verenigde Staten uitgevoerd door onderzoekers van de University of California in San Francisco. Zij kwamen tot de conclusie dat twee van de drie toestellen voor het hart die door de U.S. Food and Drug Administration tussen 2000 en 2007 werden goedgekeurd, zouden maar eenmaal zijn getest. Nochtans zouden die meerdere malen moeten getest worden om echt veilig te mogen worden genoemd.

Senator Charles Grassley, van republikeinse strekking, heeft de U.S. Food and Drug Administration al laksheid verweten wat betreft het testen van medische toestellen als pacemakers, stents enzovoort. Bovendien is het allesbehalve zeker dat het toestel in kwestie inderdaad een bijdrage levert aan de gezondheidssituatie van de patiënt. In 88% van de onderzochte gevallen zouden er geen duidelijke bewijzen op tafel liggen dat het device inderdaad een toevoegde waarde had.

Grassley reageerde ook op problemen met sommige toestellen, waaronder een knie-implantaat. Volgens Grassley moet het toezicht op deze toestellen duidelijk verscherpt worden. Nu is de U.S. Food and Drug Administration te vriendelijk voor de producenten van deze toestellen, die daar massa's geld aan verdienen. Inmiddels heeft de organisatie al een onderzoek laten uitvoeren naar enkele omstreden medische toestellen.

Cardiologe Rita Redberg, medeauteur van de studie die in het tijdschrift American Medical Association werd gepubliceerd, deelt de mening van Grassley en is van mening dat er strengere maatregelen moeten komen. De markt voor medische toestellen als pacemakers, stents enzovoort is ongeveer 15 miljard dollar groot en dus uiteraard belangrijk voor de economie. Dat maakt echter dat de producenten van medische toestellen een grote macht hebben ontplooid en er zodoende zelfs in geslaagd zijn om de toezichthouders deels naar hun hand te zetten.

Syndicatie