Aspirine kan geen hartaanvallen of beroerten voorkomen wanneer er geen symptomen zijn

Aspirine kan geen hartaanvallen of beroerten voorkomen wanneer er geen symptomen zijn

Gezonde mensen hebben weinig voordeel van het innemen van aspirine

Aspirine kan geen hartaanvallen of beroerten voorkomen wanneer er geen symptomen zijn, zo blijkt uit een recent onderzoek. Of met andere woorden: gezonde mensen hebben weinig voordeel van het innemen van aspirine. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen helpt aspirine niet bij het voorkomen van hartaanvallen of beroerten.

De studie daaromtrent werd uitgevoerd in Schotland. Een groep proefpersonen werd in twee gedeeld. De helft van de 3.350 deelnemers aan de studie kregen een lage dosis aspirine toegediend, nadat via de medische wetenschap was vastgesteld dat ze een hoger dan gemiddeld risico op een hartaanval liepen. Uiteindelijk bleek dat ze procentueel een even groot risico op een hartaanval of een beroerte liepen dan een groep proefpersonen die geen aspirine kreeg toegediend. De resultaten van het onderzoek verschenen in het Journal of the American Medical Association.

De studie maakt deel uit van een eerste onderzoek naar hart- en vaatziekten bij mensen die op het eerste gezicht gezond lijken. Hierbij wordt van hoogtechnologische apparatuur gebruikgemaakt om verstoppingen in de aders in de benen vast te stellen. Die verstoppingen probeert men vervolgens te doen verdwijnen via het toedienen van aspirine. F. Gerald Fowkes, auteur van het onderzoek, stelde dat er van enige vooruitgang eigenlijk geen sprake was.

Aspirine heeft wel een positief effect wat betreft het verlagen van de kansen op hartaanvallen bij mensen die al de symptomen van een hartziekte vertonen. Fowkes merkt op dat meer onderzoek noodzakelijk is om hart- en vaatziekten te voorkomen bij mensen die een hoog risico lopen maar waar er nog geen symptomen zichtbaar zijn. Het ziet er naar uit dat aspirine voor deze categorie niet de juiste oplossing vormt.

Fowkes, professor epidemiologie aan de University van Edinburgh, is van mening dat één van de grootste problemen bij hart- en vaatziekten is dat we nog steeds niet in staat zijn om ze te voorkomen bij mensen die op het eerste gezicht volledig gezond zijn. Volgens de professor is het voorkomen van hart- en vaatziekten bij gezonde mensen één van de grootse uitdagingen waar de moderne medische wetenschap tegenwoordig mee wordt geconfronteerd.

Momenteel wordt onderzocht of Pfizer Inc.'s Lipitor en AstraZeneca Plc's Crestor, twee cholesterol-verlagers, mogelijk ook bruikbaar zijn bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Fowkes wil ook onderzoek bij een groep proefpersonen doen naar het voorkomen van hart- en vaatziekten met Plavix, een geneesmiddel dat klontervorming voorkomt.

Syndicatie