Fouten in de medische wereld: zelfs de beste dokters kunnen foute diagnoses stellen

Ongeveer 40% van de fouten die dokters maken, zijn verkeerde diagnoses

Vergissen is menselijk en ook in de medische wetenschap worden regelmatig fouten gemaakt. De praktijk leert dat zelfs de beste dokters foute diagnoses kunnen stellen. Overigens zijn ongeveer 40% van de fouten die dokters maken verkeerde diagnoses. De reden ligt voor de hand: bij sommige aandoeningen zijn de gelijkenissen van die aard dat verwarring mogelijk is.

De dokter zal in bepaalde gevallen te veel op zijn ervaring vertrouwen, waardoor hij het niet nodig zal vinden om bepaalde testen te doen die nochtans uitsluitsel zouden kunnen geven. Welke les moet de patiënt daar uit trekken? Enig scepticisme van zijn kant is zeker niet overbodig. Vraag daarom aan de dokter een eerlijk antwoord of er geen vergissing met andere aandoeningen mogelijk is. Een zichzelf ernstig nemend dokter zal kritisch genoeg zijn voor zichzelf om bepaalde diagnoses onder enig voorbehoud te geven. Wat kritische zin kan levens - misschien wel het uwe! - helpen redden.

Wat zijn voorbeeld van veelgemaakte fouten? Iemand lijdt aan hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtsmoeilijkheden, spiercoördinatie, spaakproblemen enzovoort. De dokter zou een diagnose kunnen stellen in de richting van migraine of een aandoening van het binnenoor, terwijl het eigenlijk om een beroerte gaat. Uit onderzoek blijkt dat in 14% van de gevallen van een beroerte bij mensen onder 45 een verkeerde diagnose werd gesteld. In dit geval zal de dokter zich op het verkeerde been laten zetten door het feit dat de patiënten relatief jong is en geen andere aandoeningen heeft. De gevolgen kunnen echter wel bijzonder zwaar zijn: wanneer niet wordt ingegrepen kan een tweede beroerte optreden. Bovendien wordt de kans gemist om spraak en gezicht te herstellen, om iets aan de verlammingsverschijnselen te doen en om de aangerichte hersenschade te herstellen.

Bij de patiënt en zijn omgeving moet een alarmbelletje gaan rinkelen wanneer bovenvermelde verschijnselen gepaard gaan met stijfheid aan één kant van het lichaam. Het is vooral die stijfheid die, wanneer ze in combinatie met andere symptomen opduikt, die kan doen twijfelen aan de diagnose van de behandelende dokter. Zekerheid eerst, dus valt het sterk aan te raden om meteen naar de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te raadplegen.  

Ook het TMJ-syndroom of Temporomandibular joint syndrome kan voor verwarring zorgen. Vertrekken we van de symptomen: hoofdpijn en/of suizingen in het oor. De dokter kan de diagnose migraine en of een oorziekte stellen, terwijl het wel degelijk om het TMJ-syndroom of Temporomandibular joint syndrome gaat. Dat zal duidelijk worden wanneer de spieren in kaak en schedel ontstoken raken, de pijn erger wordt en hoofd- en oorpijn veroorzaakt. TMJ-syndroom of Temporomandibular joint syndrome wordt het het best behandeld door een tandarts, zodat het niet onlogisch is dat een dokter op het verkeerde been komt te staan. 

Syndicatie