Appelsiensap kan troef zijn in strijd tegen hart- en vaatziekten

Appelsiensap kan troef zijn in strijd tegen hart- en vaatziekten

Een antioxidant in appelsiensap wordt gelinkt aan de versterking van de bloedvezels en aan een lagere bloeddruk

Een appel per dag houdt de dokter buiten, zo werd ons in onze jeugd al verteld. Het hoeft uiteraard geen betoog dat fruit een noodzakelijk onderdeel van een gezonde en evenwichtige voeding uitmaakt. We weten allemaal wel dat fruit gezond is, maar minder bekend is de reden waarom dit het geval is. Ook is het zeker nog niet algemeen geweten tegen welke kwalen fruit een remedie kunnen vormen.

Wel zijn er nu sterke aanduidingen dat appelsiensap gebruikt kan worden in de strijd tegen strijd tegen hart- en vaatziekten. Een antioxidant in appelsiensap wordt namelijk gelinkt aan de versterking van de bloedvezels en aan een lagere bloeddruk. Het betreft meer bepaald het antioxidant hesperidine, dat een heilzaam effect zou hebben op de algemene gezondheid. Het zou meer bepaald de functies van de bloedvezels kunnen verbeteren en op die manier de kansen op een hartaanval en op andere hart- en vaatziekten doen afnemen.

Hesperidine wordt aangetroffen in groenten en fruit. De aanwezigheid er van is duidelijk aanwezig in appelsienen en andere grape fruits. Daarnaast komt het ook voor in rode wijn, in groene en in donkere thee en in chocolade. Het positief effect van hesperidine op de gezondheid is al langer bekend, maar recent onderzoek wees uit dat het nog gezonder was dan algemeen wordt aangenomen.

Hesperidine valt onder de categorie van de flavonoïden, die in planten aan te treffen zijn. Er komen steeds meer bewijzen voor te liggen dat flavonoïden de toestand van de kwetsbare cellen uit bloedvezels kunnen helpen verbeteren. Het zijn precies deze cellen die in verband kunnen worden gebracht met hart- en vaatziekten. Problemen met deze cellen kan namelijk leiden tot de vorming van bloedklonters, die een belangrijke risicofactor voor hartaanvallen en beroertes vormen.

Bij de studie kregen 24 gezonde mannen met echter wel een risico op hart- en vaatziekten elke dag ofwel 500 milliliter orange juice te drinken, ofwel een dummy drink die hetzelfde aantal caloriën bevatte of wel een dummy drink versterkt met 292 milligram hesperidine. Ter verduidelijk: een glas bevattende 500 milliliter orange juice naturally bevat eveneens 292 milligram hesperidine.

Tijdens de periode dat de testen liepen dronk iedere man ieder drankje gedurende een maand aan een stuk. Elke proefpersoon kreeg gedurende drie maanden telkens een maand aan een stuk een ander drankje te drinken. De researchers kwamen tot de conclusie dat de mannen wanneer ze dagelijks orange juice of de met hesperidine versterkte dranken hun hartfuncties beter wanneer en er ook een gunstig effect merkbaar was op de bloeddruk, dit ten opzichte van de maand wanneer ze de dummy drink dronken die geen hesperidine bevatte.

De uitslagen van het onderzoek werden voorgesteld op de American Heart Association’s Basic Cardiovascular Sciences Annual Conference in Las Vegas en werden ook in de literatuur gepubliceerd.

Syndicatie