Aspirine kan klontervorming in de aders helpen voorkomen, blijft nuttig tegen hart- en vaatziekten

Aspirine kan klontervorming in de aders helpen voorkomen, blijft nuttig tegen hart- en vaatziekten

Aspirine wel degelijk werkzaam bij patiënten die symptomen van hartkwalen vertonen

Gerald Fowkes, professor epidemiologie aan de University van Edinburgh, publiceerde een studie waaruit bleek dat aspirine weinig invloed heeft op het voorkomen van hart- en vaatziekten bij patiënten die nog geen symptomen vertonen. De conclusies van dit onderzoek mogen niet worden geëxtrapoleerd worden, er bestaat wel duidelijk een correlatie tussen aspirine en hart- en vaatziekten.

Aspirine kan klontervorming in de aders helpen voorkomen en blijft zodoende nuttig in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Jeffrey Berger, professor chirurgie aan de New York University, vindt dat daarover geen discussie mogelijk is. Aspirine is wel degelijk werkzaam bij patiënten die symptomen van hartkwaal vertonen. Dat is een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, want alleen al in de Verenigde Staten wordt het totale aantal hartpatiënten op enkele tientallen miljoenen geraamd. Cijfers voor Europa zijn niet bekend, maar alles wijst er op dat we hier aan cijfers in dezelfde orde van grootte mogen denken.

Het voorkomen van klontervorming in de aders is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten. Door klonters kunnen aders vernauwd of zelfs geblokkeerd worden. Dit kan leiden tot een aantal symptomen, waaronder pijn in de borst, kortademigheid, pijn in benen of armen enzovoort. Toch dient er ook rekening worden gehouden met het feit dat hart- en vaatziekten niet altijd gepaard gaan met dergelijke symptomen. Sommige vormen van hart- en vaatziekten uiten zich niet via symptomen.

Berger, die meewerkte aan het onderzoek van Fowkes, is van mening dat aspirine een zeer effectief medicijn is en blijft. Het komt er alleen op aan om de juiste doelgroep te vinden ter voorkoming van hart- en vaatziekten, op de eerste plaats hartaanvallen of beroerten.

Volgens Fowkes is er nog geen duidelijkheid waarom aspirine wel werkt bij patiënten die al symptomen van hart- en vaatziekten voorkomen en niet bij mensen die nog geen symptomen vertonen. De professor sluit niet uit dat het onderzoek niet breed genoeg was en dat aspirine wel degelijk ook bij mensen zonder symptomen een preventieve werking kan heben. De studie werd gedaan bij 3.350 mensen die laag scoorden op de Ankle Brachial Index. Deze test meet de bloeddruk in de enkel en vergelijkt die met de bloeddruk in de arm. Met de test wordt gezocht naar mogelijke schade in de aders wat betreft klonters of dichtslibben. Fowkes is alleszins van plan om zijn onderzoek nog uit te breiden en hoopt binnen afzienbare tijd met nieuwe resultaten naar buiten te komen.

Syndicatie