Wat zijn mogelijke neveneffecten bij een borstvergroting?

Wat zijn mogelijke neveneffecten bij een borstvergroting?

Vrouwen hoeven zich niet bezorgd te maken over lidtekens bij borstvergrotingen

De resultaten van een borstvergroting zijn uiteraard afhankelijk van het vakmanschap van de behandelende specialist. Wat zijn de mogelijke neveneffecten bij een borstvergroting?, zo vraagt menige vrouw zich af. Die neveneffecten lijken soms afschrikwekkend, maar zijn dat uiteindelijk toch niet. We legden daarom ons oor te luisteren bij specialist Mediconsult.

De borstvergrotingen die daar worden uitgevoerd zijn bijna altijd tot volle tevredenheid van de cliënten. Zoals bij elke operatie kan er ook bij een borstvergroting een infectie of nabloeding optreden, maar ernstige complicaties doen zich slechts zeer zelden voor.

Daarnaast kan bij een borstvergroting het risico van overmatige kapselvorming (kapselcontractie) niet helemaal worden uitgesloten, aldus Mediconsult. Over het algemeen zijn er na een borstvergroting wat blauwe plekjes op de borsten te zien.

Ook is het volkomen normaal dat de borsten gezwollen zijn. Het komt vaak voor dat één van de twee borsten wat meer gezwollen of wat meer pijnlijk is. Dit kan gemiddeld twee weken aanhouden maar incidenteel kan ook een maand of langer duren. Ernstige verwikkelingen treden zelden op, zo concludeert Mediconsult.

Sommige vrouwen deinzen terug voor een borstingreep vanwege de risico’s op lidtekens. Die vrees valt goed te begrijpen, want uiteindelijk laat iemand zich opereren om er beter uit te zien en niet om met lidtekens opgezadeld te worden. Uiteraard is het onmogelijk om een ingreep te doen zonder dat dit minstens tijdelijke sporen nalaat.

Vrouwen hoeven zich niet bezorgd te maken over lidtekens bij borstvergrotingen, aldus Mediconsult. Op de eerste plaats is er een ander voordeel dat vaak over het hoofd wordt gezien: het menselijk lichaam is altijd enigszins asymmetrisch. Bij een borstvergrotende operatie wordt er naar gestreefd om deze asymmetrie zoveel als maar mogelijk is op te heffen.

Mediconsult merkt op dat dit in het ene geval beter zal lukken dan in het andere. In de meeste gevallen zal het lidteken wel verdwijnen. Bij een borstvergrotende operatie dient het litteken echter zo klein mogelijk gemaakt te worden op een vrijwel onzichtbare plek, aldus nog Mediconsult.

De prothese wordt aangebracht via een kleine incisie van ongeveer 5 cm lengte in de huid. Het aldus aangebrachte litteken is in staande houding onzichtbaar omdat het in de plooi onder de borst valt. In liggende houding kan het littekentje de eerste maanden wel iets te zien zijn, maar daarna is het bij normale littekenvorming nagenoeg onzichtbaar.

Syndicatie