Honing kan het gehalte aan slechte cholesterol in ons lichaam terugdringen

Honing kan het gehalte aan slechte cholesterol in ons lichaam terugdringen

Honing kan brandwonden en kwetsuren helpen genezen

Van kindsbeen af is ons voorgehouden dat honing gezond is, iets wat inmiddels ook wetenschappelijk is bewezen. Honing is bijvoorbeeld goed voor de keel en kan verkoudheden helpen voorkomen. Maar de positieve eigenschappen van honing reiken veel verder dan algemeen wordt aangenomen, zoals wordt aangetoond door recent onderzoek uitgevoerd aan een aantal Amerikaanse universiteiten.

Honing kan bijvoorbeeld het gehalte aan slechte (LDL-) cholesterol in ons lichaam terugdringen. Tot die conclusie kwamen onderzoekers van de universiteit van Illinois. Honing kan echter ook brandwonden en kwetsuren helpen genezen. Het zal bovendien duidelijk zijn dat honing – dat een zuivere natuurlijke stof is – een geschikt alternatief kan vormen voor suiker. Het is daarbij mooi meegenomen dat honing ook nog eens gezonder is dan suiker.

Gezond eten heeft op grote schaal ingang gevonden, steeds meer consumenten zijn aandacht gaan besteden aan hun voedingsgewoonten. Dat is trouwens één van de redenen waarom we met z’n allen steeds langer leven. Algemeen wordt verwacht dat onze levensduur nog kan worden verlengd wanneer we bijvoorbeeld stoppen met roken, meer aandacht besteden aan ons lichaamsgewicht enzovoort.

Maar er is meer dan de eigen gezondheid. Een nieuwe trend is dat er ook meer aandacht wordt besteed aan voeding die een duurzaam karakter heeft, waarbij er met andere woorden ook aandacht aan het milieu wordt besteed. Belangrijk daarbij is dat voedingselementen aan het dieet worden toegevoegd die een positieve invloed hebben op het ecosysteem. Kortom komt het neer op minder chemicaliën die lucht en water vervuilen, minder pesticiden, een zuiniger omspringen met water en energie enzovoort.

Syndicatie