Medicijnen om cholesterol en/of risico's op hartziekten te verlagen zijn niet zonder risico

Medicijnen om cholesterol en/of risico's op hartziekten te verlagen zijn niet zonder risico

Kansen op cataract, nierfaling, spierpijn en slecht functionerende lever nemen toe

Medicijnen om de cholesterol en/of risico's op hartziekten te verlagen zijn niet zonder risico, zo blijkt uit een studie die in het Verenigd Koninkrijk werd uitgevoerd. De kansen op cataract, nierfaling, spierpijn en slecht functionerende lever nemen toe. Mogelijk kunnen geneesmiddelen om de cholesterol te verlagen nog andere vervelende neveneffecten hebben.

De studie werd uitgevoerd bij meer dan 2 miljoen Britten die cholesterol-bestrijders nemen. Daarmee wordt duidelijker dat geneesmiddelen die door tientallen miljoenen mensen worden genomen op langere termijn wel degelijk schadelijke neveneffecten kunnen hebben. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het British Medical Journal, wees geen andere positieve effecten aan van het gebruik van deze geneesmiddelen dan het verlagen van de cholesterol of het verkleinen van de risico's op hart- en vaatziekten.

Anderzijds bevestigde de studie wel de positieve effecten wat betreft het verlagen van de cholesterol. Deze categorie medicijnen zijn wereldwijd goed voor een omzet van enkele tientallen miljarden euro's. Voor iedere 10.000 mensen die een cholesterolverlager of een medicijn tegen hart- en vaatziekten nam, waren er 271 minder gevallen van hart- en vaatziekten, maar ook 307 extra patiënten met catarac, 23 bijkomende patiënten met falende nieren en 74 extra patiënten met een slecht functionerende lever.

Julia Hippisley-Cox, professor epidemiologie aan de University of Nottingham, wijst er op dat uit de studie heel wat conclusies getrokken kunnen worden. De betrokken geneesmiddelen behoren namelijk tot diegene die het meest voorgeschreven worden, hetgeen betekent dat heel wat mensen ze nemen. Dat betekent dat zowel de beoogde als de niet-beoogde effecten grondig bestudeerd moeten worden.

In vroegere studies was de indruk gerezen dat cholesterol-bestrijders ook een positief effect hadden bij het voorkomen van de ziekte van Parkinson, bloedklonters in de benen, reumatoïde artritis, breuken en dementie. De nieuwe studie toonde zich oorzakelijk verband tussen de innamen van cholesterol-bestrijders en de betrokken aandoeningen aan. Ook werd geen duidelijke link tussen cholesterol-bestrijders en een gereduceerd risico op kanker vastgesteld.

Volgens Hippisley-Cox zijn de resultaten van het onderzoek anderzijds ook geruststellend wat betreft de werking van de medicijnen als cholesterol-bestrijder en/of ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Het positief effect van de medicijnen in kwestie is alleszins groter dan de nadelen die eraan verbonden zijn.

Syndicatie