Gebruik van stents bij gewone chirurgische ingrepen kan sterftecijfer doen dalen

Gebruik van stents bij gewone chirurgische ingrepen kan sterftecijfer doen dalen

Nieuwe studie spreekt oudere studies resoluut tegen, stents brengen veel minder schade aan in het lichaam

Stents die worden gebruikt bij een gewone chirurgische ingreep kunnen het aantal sterfgevallen op korte termijn sterker doen dalen dan bij gewone chirurgische ingrepen. Nieuwe studie spreekt oudere studies resoluut tegen, stents brengen veel minder schade aan in het lichaam. Het gebruik van stents bij gewone chirurgische ingrepen kan het sterftecijfer zodoende doen dalen, alleszins toch op korte termijn.

Deze vaststelling geldt in ieder geval voor de korte termijn, zeg maar een periode van 30 dagen. De reden daarvoor ligt in het feit dat bij een kleine incisie voor het inbrengen van een stent veel minder schade aan belangrijke aders wordt toegebracht.

Het voordeel van het aanbrengen van kleinere incisies verdwijnt echter na twee jaar, de kansen op sterfgevallen zijn dan even groot bij beide soorten ingrepen. Een grote ingreep is dan even schadelijk als een kleine, zo bleek uit het onderzoek. Volgens de onderzoekers bestaat er een verband tussen het soort ingreep en de schade die wordt toegebracht aan de aorta, de grootste slagader die door ons lichaam loopt. De resultaten van het onderzoek stonden te lezen in het Journal of the American Medical Association.

De resultaten van het onderzoek staan in contrast met die van oudere studies, waaruit zou gebleken zijn dat kleine operaties met stents gemiddeld minstens drie jaar langer inhielden dan grote, ingrijpende operaties. De meest recente van die studies werd in 2008 uitgevoerd. Toch zal het duidelijk zijn dat kleinere studies minder schade aan het lichaam aanrichten dan grotere en dus de voorkeur verdienen. Kleine ingrepen zouden de aorta minder verzwakken dan grote.  

De research gebeurde aan het U.S. Department of Veteran Affairs Medical Center in Minneapolis en er namen 881 proefpersonen aan deel. Die waren allemaal 49 jaar of ouder. Ze ondergingen allen een operatie, een grote dan wel een kleine. Twee jaar later werd gekeken hoe groot de overlevingsgraad was. Een opvallend neveneffect was dat kleinere operaties ook garant stonden voor een sneller herstel. Wie voordien al een operatie onderging, werd uitgesloten van het onderzoek. Ook wie problemen had met de bloedsomloop, kon niet deelnemen. De bedoeling was om eventuele neveneffecten uit te schakelen.

De studie uit 2008 was gebaseerd op data afkomstig uit data van meer dan 45.000 Amerikanen die deelnamen aan het U.S. government’s Medicare programma. In deze studie stierven 1,20% van de stent patiënten en 4,80% van de patiënten die een grote operatie ondergingen.

Syndicatie