Fijnstof kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, inclusief hartaanvallen

Fijnstof kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, inclusief hartaanvallen

Ziekenhuizen in China worden regelmatig bestormd door patiënten met ademhalingsproblemen als gevolg van fijnstof

Vroeger werd er weinig of geen aandacht aan besteed, maar in de afgelopen jaren is de medische wereld zich in toenemende mate bewust geworden van de gevaren die verbonden zijn aan fijnstof. Dat stof is op de eerste plaats afkomstig van het verkeer, maar ook andere bronnen kunnen het gehalte aan fijnstof in de omgeving fors doen toenemen.

In dat verband wordt onder andere verwezen naar verwarming met hout- en pelletkachels. Deze verwarmingsbronnen stoten vrij grote hoeveelheden fijnstof uit. Het vervelende is dat  je daar eigenlijk niets van merkt, maar de stofdeeltjes zijn wel degelijk in de lucht aanwezig. Ze worden met het ademhalen mee opgezogen en belanden zo in de longen.

Fijnstof kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, inclusief hartaanvallen. Het is dus niet zo dat de waarschuwingen met betrekking tot deze problematiek geminimaliseerd moeten worden. Anderzijds zijn de gevolgen van de invloed van stof op de gezondheid nog niet helemaal bestudeerd, zeker niet wat de invloed van fijnstof afkomstig uit het verkeer betreft. Er zijn op dat vlak dus nog heel wat inspanningen noodzakelijk.

De feiten liegen er echter niet om: ziekenhuizen in China worden regelmatig bestormd door patiënten met ademhalingsproblemen die het gevolg zijn van het inademen van fijnstof. Het is opvallend dat in weken met veel smog – en dus veel stofdeeltjes in de lucht – het aantal patiënten met een hartaanval een forse stijging te zien geeft.

Ding Rongjing, hoofd van de afdeling cardiologie aan de universiteit van Peking, wijt de problemen met fijnstof op de eerste plaats aan het alsmaar toenemend verkeer in  de straten van de Chinese hoofdstad. Telkens wanneer er smog boven de straten van Peking hangt, komen veel mensen klagen over hoge bloeddruk, ademhalingproblemen en pijn in de borst. Volgens Rongjing is het hoog tijd dat het probleem bij de wortels wordt aangepakt. Dezelfde vaststelling kan ook voor andere steden gelden.

Syndicatie