Gewone bloedtest kan risico’s op hartaanvallen op korte termijn helpen in schatten

Gewone bloedtest kan risico’s op hartaanvallen op korte termijn helpen in schatten

Aanwezigheid van abnormale endotheliale cellen kan waarschuwingssignaal geven wat hartaanvallen betreft

Hartaanvallen vallen nog steeds moeilijk te voorspellen, meestal worden ze pas gesteld wanneer ze zich daadwerkelijk aandienen. De medische wereld zoekt al langer naar een methode om te kunnen anticiperen op hartaanvallen, tot dusver zonder veel succes.

Mogelijk is er nu echter toch een doorbraak geforceerd, zoals blijkt uit een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine. Een team onder leiding van Eric Topol, directeur van het Scripps Translational Science Institute, kwam tot enkele merkwaardige vaststellingen die alleszins de basis voor verder onderzoek kunnen vormen.

Hij vergeleek bloedstalen van 50 hartpatiënten met die van 44 gezonde vrijwilligers en kwam daarbij tot de vaststelling dat er wel degelijk verschillen waren. De aanwezigheid van een veel hoger niveau van abnormale endotheliale cellen kan een waarschuwingssignaal geven wat hartaanvallen betreft. Deze cellen controleren de aders op de mogelijkheid om zich te verbreden, kwestie van op die manier dichtslibben te voorkomen.

Een gewone bloedtest kan risico’s op hartaanvallen op korte termijn helpen in schatten, tenminste wanneer het team van Topol tot de juiste conclusies is gekomen. In dat geval zou namelijk de verhoogde aanwezigheid van abnormale endotheliale cellen aangeven dat de kansen op een hartaanval groter dan normaal zijn.

Barry Kaplan, vice chairman cardiologie aan de North Shore University Hospital in Manhasset, New York, waarschuwt in verband met de resultaten van het onderzoek echter voor overdreven optimisme. Er moet nog altijd worden bewezen dat er een abnormale aanwezigheid is van deze cellen voorafgaand aan een hartaanval. Kaplan geeft echter toe dat de resultaten van het onderzoek van het Topol-team veelbelovend klinken.