Vooral mensen met hartproblemen moeten opletten met sommige middelen om te stoppen met roken

Vooral mensen met hartproblemen moeten opletten met sommige middelen om te stoppen met roken

Vooral zware rokers moeten zeer omzichtig te werk gaan wanneer ze beroep doen op medicijnen om het roken op te geven

Roken is een verslaving die meestal op jonge leeftijd wordt aangeleerd. Naarmate iemand ouder wordt, groeit het besef over de gevaren die het roken met zich meebrengt. Op een bepaald moment valt de beslissing om te stoppen. De praktijk leert dan al snel dat het niet bepaald makkelijk is om de sigaret te laten. Bij verstokte rokers wil het vaak helemaal niet lukken, ondanks verwoede inspanningen.

Er wordt dan beroep gedaan op hulpmiddelen en vaak zijn dat medicijnen. Vooral mensen met hartproblemen moeten opletten met sommige middelen om te stoppen met roken, zo blijkt uit een Britse studie. Yoon Loke van de University of East Anglia, één van de deelnemers aan het onderzoek, roept toch op tot gematigdheid. De risico’s van het gebruik moeten zeker niet overschat worden. Toch blijft uiteraard waakzaamheid geboden.  

Vooral zware rokers moeten zeer omzichtig te werk gaan wanneer ze beroep doen op medicijnen om het roken op te geven. In 1 op de 28 gevallen kan een verstokte roker extra hartproblemen krijgen wanneer hij of zij stopt met roken met behulp van het gebruik van geneesmiddelen. Uiteraard hoeft het geen betoog dat roken zelf ook allesbehalve goed is voor het hart, de sigaret is een algemeen erkende medeschuldige voor hart- en vaatproblemen.

Syndicatie