Minder zout eten zou levensduur niet verlegen

Minder zout eten zou levensduur niet verlegen

Nieuwe studie geeft aan dat zoutarm dieet hart- en vaatziekten niet noemenswaardig reduceert

Is zout nu al niet ongezond? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Vroeger werd altijd gezegd dat te veel zout niet goed is voor de bloeddruk. Op termijn zou een overvloedig zoutgebruik kunnen leiden tot hart- en vaatzieken. Het ziet er echter naar uit dat deze stelling op losse schroeven is komen te staan.

Minder zout eten zou de levensduur niet verlegen, zo blijkt uit een artikel verschenen in het American Journal of Hypertension. Daarbij werd verwezen naar een onderzoek gedaan bij 6.250 mensen met zowel een normale als met een hoge bloeddruk. Uiteindelijk werden geen grote verschillen vastgesteld, waardoor vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de risico’s die aan zout verbonden zijn.

De nieuwe studie geeft dus aan dat een zoutarm dieet hart- en vaatziekten niet noemenswaardig reduceert. Toch moeten de resultaten van het onderzoek tussen haakjes geplaatst worden. Het aantal proefpersonen dat bij het onderzoek was niet groot genoeg om definitieve conclusies te trekken. Het is in ieder geval de moeite waard om het onderzoek naar de link tussen zout en gezondheid verder te zetten.

Syndicatie