Onmiddellijk ingrijpen bij hartproblemen heeft weinig zin

Onmiddellijk ingrijpen bij hartproblemen heeft weinig zin

Franse studie toont aan dat overhaaste opname bij hartaanval in ziekenhuis weinig zin heeft, even wachten kan geen kwaad

Hartproblemen – daarbij denken we op de eerste plaats spontaan aan een hartaanval – lokken meestal paniekreacties uit. In vliegende haast wordt vervoer naar het ziekenhuis gerekend, kwestie van de patiënt zo snel mogelijk de juiste medische zorgen toe te dienen.

Een recent Franse studie toont echter aan dat een overhaaste opname in het ziekenhuis weinig zin heeft. Wie getroffen werd door een hartaanval kan even goed nog een dagje wachten alvorens in het ziekenhuis te worden opgenomen. De conclusies van dit onderzoek zullen heel wat mensen ongetwijfeld verrassend in de oren klinken.

Ingrijpende operaties – zoals het kuisen van dichtgeslibte aders of het inbrengen van een stent – worden meestal bij hoogdringendheid uitgevoerd. Opname in de spoedafdeling van het ziekenhuis is daar meestal aan voorafgegaan. De studie, die werd gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, toont aan dat de resultaten van een behandeling van hartpatiënten de dag nadien even succesvol is als de dag zelf. In het artikel in het Journal of the American Medical Association lazen we dat er weinig verschil was wat betreft spierbeschadiging naargelang de ingreep binnen het uur of binnen een langere tijdspanne (21 uur bijvoorbeeld) gebeurt.

Tot dusver werd algemeen aanvaard dat het uitstellen van de behandeling van hartproblemen desastreuze gevolgen kon hebben. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.
Chet Rihal, een Amerikaanse hartspecialist werkzaam bij de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, was verbaasd en toch weer niet verbaasd door de conclusies van het onderzoek. Rihal geeft toe dat het een rustgevende factor kan zijn wanneer de operatie wordt uitgevoerd door de eigen dokter van de patiënt – een dokter waarmee hij vertrouwd is – in plaats van door een vreemde dokter of door een vreemd medisch team.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Gilles Montalescot en zijn team van researchers van het Institute of Cardiology aan het Centre Hospitalier Universitaire Pitie-Salpetriere in Parijs. Montalescot geeft als advies om vooral niet te panikeren in geval van hartproblemen. Wie een hartaanval krijgt, mag rustig wachten tot de volgende werkdag alvorens zich te laten behandelen. Deze opmerking geldt op de eerste plaats voor een spoedbehandeling die tijdens het weekend moet plaatsgrijpen, wanneer de vertrouwde behandelende dokter in de meeste gevallen niet beschikbaar is.

Montalescot stelt echter ook dat uit zijn onderzoek niet de verkeerde conclusies mogen getrokken worden. Het is niet zo dat een onmiddellijke behandeling per definitie slecht is. Hij geeft bovendien toe dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen wanneer een ingreep de beste resultaten oplevert.

Overigens werden tijdens het onderzoek de gegevens van 352 patiënten met hartproblemen geëvalueerd. Sommige van die patiënten werden onmiddellijk behandeld, anderen met een dag vertragen. 14% van de patiënten die onmiddellijk werden behandeld stierf, bij de patiënten die een dag later werden behandeld was dit maar 10%. Het verschil is dus te klein om van significant te kunnen spreken.
 

Syndicatie