Harttesten kunnen al op jeugdige leeftijd hartproblemen aan het licht brengen

Harttesten kunnen al op jeugdige leeftijd hartproblemen aan het licht brengen

EKG-testen bewijzen ook hier hun nut, mits op de juiste manier toegepast

Elk jaar sterven in de Verenigde Staten 300 universiteitsstudenten aan een plotse hartstilstand, te wijten aan hartproblemen. Vergelijkbare cijfers voor Europa zijn niet bekend, maar ook hier horen we regelmatig over sterfgevallen op jonge leeftijd ingevolge een hartstilstand. Harttesten kunnen al op jeugdige leeftijd hartproblemen aan het licht brengen. EKG-testen bewijzen ook hier hun nut, mits ze op de juiste manier toegepast worden.

De harttesten hoeven allesbehalve duur te zijn, een laptop computer en software voor een bedrag van 4.000 dollar kunnen volstaan om levens te redden. Een uitgebreid onderzoek bij meer dan 2.000 universiteitsstudenten in Texas bracht aan het licht dat een dergelijk onderzoek wel degelijk zijn nut kan hebben.

Anthony Magalski, professor geneeskunde aan de University of Missouri in Kansas City, nam zelf niet deel aan het onderzoek, maar is er zeer positief over. Het onderzoek in Texas maakte gebruik van laptops om electrocardiogrammen te nemen. Magalski wees er op dat dankzij het onderzoek 11 studenten met hartproblemen opgespoord konden worden. Die problemen waren van dergelijke aard dat ze het advies kregen om te stoppen met sporten.

Magalski, die een gelijkaardig onderzoek uitvoerde en dit op de meeting van het American College of Cardiology voorstelde, is van menig dat het gebruik van laptops voor het nemen van electrocardiogrammen op grote schaal moet aangemoedigd worden. Een belangrijk voordeel is de kostprijs sterk kan worden gedrukt door gebruik te maken van laptops en electrocardiogrammen.

De Texaanse studie bracht onder andere zware hartafwijkingen aan het licht bij drie studenten. Die afwijkingen waren tot dusver niet bekend. Bij tientallen studenten werd een aanleg voor hart- en vaatziekten vastgesteld. De problemen hadden onder andere betrekking op een vernauwing van de aorta of een hartspier die abnormaal was verlengd, dik of stijf. Thomas DeBauche, onderzoeker bij Cypress Cardiology in Cypress, Texas, en mede-auteur van het onderzoek, is voorstander van een algemene uitbreiding van dergelijke onderzoeken. Omdat ze op basis van laptops om electrocardiogrammen te maken uitgevoerd worden, staan er nauwelijks praktische problemen in de weg.

Syndicatie