Meer dan 10 uur werken per dag is schadelijk en kan leiden tot hart- en vaatziekten

Meer dan 10 uur werken per dag is schadelijk en kan leiden tot hart- en vaatziekten

Wie veel overuren klopt, kan zijn hart schade berokkenen

Uit een onderzoek bij meer dan 10.000 Britse werknemers blijkt dat meer dan 10 uur werken per dag schadelijk is en kan leiden tot hart- en vaatziekten. Of anders uitgedrukt: wie veel overuren klopt, kan zijn hart schade berokkenen. Aan het onderzoek namen zowel Britse als Finse en Franse onderzoekers deel. Uitgangspunt was een Whitehall II studie die het werkgedrag en de gevolgen daarvan op de gezondheid bij Britse ambtenaren evolueerde. Dat gebeurde in een periode vanaf 1985.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het European Heart Journal. Gordon McInnes, professor klinische farmacologie aan de University of Glasgow, kwam tot de conclusie dat mensen die drie tot vier uren per dag extra werkte, dus in surplus boven hun gewone werktijd, een beduidend grotere kans hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Die kans bleek zelfs 60% boven het gemiddelde te zetten. Met andere woorden: wie veel overuren klopte, schaadde zijn gezondheid.

Volgens McInnes kan uit de studie afgeleid worden dat overwerk gelinkt kan worden aan een zwakke gezondheid. Te veel werken zou zodoende een grotere rol spelen bij hart- en vaatziekten. Dokters zouden daarom naar de werkomstandigheden moeten kijken wanneer patiënten klagen over pijn in de borst of over symptomen die in de richting van hartziekten wijzen. Werknemers met het hoogste risico op een hartziekte werkten 11 tot 12 uren per dag, wat naar Europese normen bijzonder veel is.

Uiteraard zijn het niet de overuren zelf die aanleiding kan geven tot hart- en vaatziekten, maar wel de stress die daarmee gepaard gaat. Sommige werknemers kunnen goed leven met die stress, maar voor sommige mensen is het allemaal te veel. Ze blijven hard werken ondanks het feit dat hun gezondheid er duidelijk onder te lijden heeft. Bovendien bleken er aan het kloppen van veel overuren ook psychologische gevolgen verbonden te zijn.

Het onderzoek werd gefinancierd door de Academy of Finland, de Britse BUPA Foundation, de Europese Science Foundation, de British Heart Foundation en de U.K. Medical Research Council. Ongeveer 10% van de ambtenaren bleek drie tot vier uur extra per dag te werken. Zij werden gekenmerkt door een agressief en competitief gedrag, stresssignalen en mogelijk ook een gebrek aan slaap. Marianna Virtanen van het Finnish Institute of Occupational Health in Helsinki ontdekte in totaal 369 gevallen van hart- en vaatziekten bij de onderzochte groep, waarvan sommige gevallen met dodelijke afloop. Bijkomend onderzoek zal nodig zijn om de link tussen overwerk en de gezondheid van het hart te bepalen.

Syndicatie