Daling van de slechte cholesterol kan risico’s op hart en vaatziekten fors doen afnemen

Daling van de slechte cholesterol kan risico’s op hart en vaatziekten fors doen afnemen

Zowel cholesterolbestrijders als het volgen van dieet kan slechte cholesterol doen afnemen

In het European Heart Journal verschenen de conclusies van een onderzoek dat werd uitgevoerd aan de University College London Medical School rond hart- en vaatziekten. Daarbij werd ook veel aandacht besteed aan het cholesterolgehalte. Deze vettige substantie, om het even plastisch uit te drukken, wordt verantwoordelijk gesteld voor het dichtslibben van aders. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen goede en slechte cholesterol.

Een daling van de slechte cholesterol kan de risico’s op hart en vaatziekten fors doen afnemen, zo leert ons het rapport opgesteld op basis van het gedane onderzoek. Daarnaast werd bij de proefpersonen vastgesteld dat de goede cholesterol aan een opmars bezig is, alleszins toch in het Verenigd Koninkrijk waar het onderzoek werd gevoerd.

Zowel cholesterolbestrijders als het volgen van een dieet kunnen de slechte cholesterol doen afnemen. Over de rol van de goede cholesterol bestaat minder duidelijkheid. Mogelijk speelt die goede cholesterol een rol door de slechte cholesterol uit de bloedbaan te nemen. Het team dat het onderzoek verrichtte, is van plan om op basis van de verkregen resultaten verder te gaan met het onderzoek.