Eenzaamheid kan problemen veroorzaken en uiteindelijk tot een vroegtijdige dood lijden

Eenzaamheid kan problemen veroorzaken en uiteindelijk tot een vroegtijdige dood lijden

Sociale mensen kunnen langer leven dan minder sociale mensen

Het is een aanleg als een ander: sommige mensen zijn bijzonder sociaal ingesteld en kunnen met jan en alleman overleg. Anderen daarentegen voelen zich niet op hun gemak bij andere mensen en zullen sociale contacten in de mate van het mogelijke vermijden. Tot dusver werden aan deze eigenschappen weinig of geen gevolgen gekoppeld.

Sommige mensen voelen zich goed op hun eentje, ze hebben weinig of geen behoefte aan sociale contacten. Bekend zijn de verhalen van mensen die pas weken of zelfs maanden na hun dood werden ontdekt, hun leven verliep zo eenzaam dat ze weinig contact met de buitenwereld hadden.

Op zich is er natuurlijk niets mis met een bestaan dat wordt geleid zonder al te veel contacten met de buitenwereld. Het is inderdaad waar dat in sommige gevallen omgang met mensen meer aanleiding geeft tot frustraties dan tot het krijgen van een goed gevoel. Homo homini lupus est, zo stelde de Britse filosoof Thomas Lobbes. Mensen kunnen zich ten opzichte van andere mensen inderdaad als wolven gedragen.

Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er toch nadelen verbonden kunnen zijn aan een leven zonder veel contact met de buitenwereld. Eenzaamheid kan problemen veroorzaken die uiteindelijk tot een vroegtijdige dood lijden. Of anders uitgedrukt: eenzame mensen leven vaak minder lang dan mensen die wel een uitgebreid sociaal leven leiden.

 Sociale mensen kunnen dus langer leven dan minder sociale mensen, maar de vraag is hoe een sociaal leven er uiteindelijk moet uitzien. In de Verenigde Staten blijkt maar liefst één op zeven mensen volledig op hun eentje te leven, dit volgens Carla Perissinotto. Zij is één van de auteurs van het onderzoek, dat uiteindelijk de link legt tussen pscychologische en medische behoeften bij mensen. 

Syndicatie