Persoonlijkheid kan veranderen na beroerte (hersenbloeding of trombose)

Persoonlijkheid kan veranderen na beroerte (hersenbloeding of trombose)

Revalidatieproces kan lang zijn en moeizaam verlopen

Het kan lang duren alvorens iemand die een beroerte (hersenbloeding of trombose) heeft gehad opnieuw kan herstellen. Veel hangt vanzelfsprekend af van de vraag hoe erg de beroerte (hersenbloeding of trombose) is geweest. In sommige gevallen lijdt een post-beroerte patiënt aan afasie en dat is uiteraard een wereld apart. Over afasie en aan de behandeling daarvan kan een apart hoofdstuk worden gewijd.

Maar patiënten die het slachtoffer werden van een ‘gewone' beroerte (hersenbloeding of trombose) hebben vaak een lange lijdensweg voor de boeg. Met veel moeite zullen ze in sommige gevallen weer moeten leren lopen, praten, dingen doen enzovoort. Vaak gaat de behandeling van een beroerte (hersenbloeding of trombose) gepaard met bezoek aan therapeuten, die het revalidatieproces zullen helpen begeleiden.

Bij sommige patiënten die aan een beroerte (hersenbloeding of trombose) hebben geleden, is er zelfs sprake van een zeer lange weg die moet worden afgelegd. Zij zullen in sommige gevallen zelfs bepaalde woorden opnieuw moeten leren herkennen, wat voor iemand op een zekere leeftijd niet bepaald een pretje is.

Bovendien vergt een herstelproces na een beroerte (hersenbloeding of trombose) heel veel energie. Er moeten met andere woorden regelmatig rustpauzes ingelast worden om de patiënt (letterlijk) weer op adem te laten komen. Het revalidatieproces kan zodoende een tijdje duren. Het goede nieuws is echter dat er in heel wat gevallen een aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt naarmate het proces vordert. Sommige patiënten worden bijna volledig opnieuw de oude, bij anderen kunnen een deel van de verloren functies grotendeels weer opgehaald worden. De revalidatie bij een beroerte (hersenbloeding of trombose) loont zich dus alleszins.

Een opvallende reactie bij patiënten die na een beroerte (hersenbloeding of trombose) herstelden, is dat ze heel anders tegen het leven gaan aankijken. Een veel gehoorde reactie is dat er na een beroerte (hersenbloeding of trombose) meer in de wij-vorm wordt gedacht, waar dat voordien hoofdzakelijk in de ik-vorm was. Het herstelproces na een beroerte (hersenbloeding of trombose) dwingt iemand met andere woorden om zijn plaats in het leven te herdenken. Het is inderdaad een onmiskenbaar feit dat een beroerte (hersenbloeding of trombose) een aandoening is die een ingrijpend effect in iemands leven kan hebben.

Syndicatie