Stamcellen van eigen hartweefsel kunnen schade na hartaanval helpen herstellen

Stamcellen van eigen hartweefsel kunnen schade na hartaanval helpen herstellen

Grote doorbraak in strijd tegen hartfalen

Het onderzoek naar stemcellen staat nog in de beginfase, maar het zal duidelijk zijn dat er nog heel wat mogelijk is. Recente proeven met stamcellen leveren telkens weer hoopgevende resultaten af. In de geneeskunde van de toekomst kunnen deze stemcellen een belangrijke rol gaan spelen.

Deepak Srivastava, directeur van Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, is als specialist ter zake goed geplaatst om te wijzen op de vooruitgang die werd gemaakt wat betreft het gebruik van stamcellen bij de behandeling van hart- en vaatziekten. Hij verwijst daarbij op de eerste plaats naar de inzet van stamcellen bij de behandeling van mensen die getroffen werden door een hartaanval.

Onderzoekers van het Cedars-Sinai Heart Institute in Los Angeles en van de Johns Hopkins University (43935MF) in Baltimore deden onderzoek bij 25 patiënten die een hartaanval hadden gekregen. Van die 25 proefpersonen werden er 17 met stamcellen behandeld, de andere acht kregen een gewone behandeling.

Stamcellen afkomstig van het eigen hartweefsel kunnen de schade veroorzaakt door een hartaanval helpen herstellen, zo bleek uit het onderzoek. De lidtekens in het hartweefsel werden als gevolg van een behandeling met stamcellen met 50% gereduceerd. Bij de acht andere patiënten was er geen sprake van een noemenswaarde verbetering.

Deepak Srivastava spreekt van een grote doorbraak in de strijd tegen het hartfalen. Het onderzoek wordt bovendien verder gezet, zodat een verdere verbetering van de behandeling mogelijk is. Stamcellen kunnen een plotse dood als gevolg van hartfalen voorkomen, maar kunnen ook een alternatief vormen voor een harttransplantatie of voor het inbrengen toestellen die de werking van het hart regelen.

Syndicatie