Alleenstaanden tussen 45 en 65 jaar hebben kwart meer kans op vroegtijdig overlijden

Alleenstaanden tussen 45 en 65 jaar hebben kwart meer kans op vroegtijdig overlijden

Sociale situatie kan hart- en vaatziekten beïnvloeden

In de Verenigde Staten werd een uitgebreid onderzoek verricht bij 44.573 mensen wat betreft de risico’s op vroegtijdig overlijden. Daarbij werd op de eerste plaats de link gelegd tussen een vroegtijdige dood en de sociale situatie. Het onderzoek werd verricht op basis van personen die opgenomen zijn in de data van de Amerikaanse Reduction of Atherothrombosis for Continued Health Registry.

Van de proefpersonen bleek 19% alleenstaand te zijn. Bedoeling van de onderzoekers was te onderzoeken of er een link kon worden gelegd tussen de sociale situatie van de personen in kwestie en hun datum van overlijden. Dat bleek dus inderdaad het geval te zijn.

Alleenstaanden tussen 45 en 65 jaar hebben een kwart meer kans op vroegtijdig overlijden, zo bleek. Op latere leeftijd slinken de kansen op vroegtijdig overlijden, in de leeftijdscategorie tussen 66 en 80 jaar lag dat risico 12% hoger. Vooral de sterftekansen bij mensen op middelbare leeftijd zijn frappant, zo concludeerden de onderzoekers. De vraag was uiteraard waarom de kansen op overlijden hoger liggen.

De sociale situatie kan op de eerste plaats hart- en vaatziekten beïnvloeden, zo bleek. Dat was met name het geval bij die mensen die daadwerkelijk aangaven zich eenzaam te voelen. Er dient namelijk een onderscheid te worden gemaakt tussen alleenstaand en eenzaam, niet elke alleenstaande is ook eenzaam.

Van de alleenstaanden gaf 43% aan zich ook daadwerkelijk eenzaam te voelen. Van deze groep van eenzame stierf er 23% tijdens de duur van de studieperiode, die zes jaar in beslag nam. Van degenen die zich niet eenzaam voelden, steeg slechts 14%. Het is dus duidelijk dat mensen die zich effectief eenzaam voelen wel degelijk meer kans hebben om vroegtijdig te overlijden.

Syndicatie