Mensen met smalle dijen lopen een groter risico op hart- en vaatziekten

Mensen met smalle dijen lopen een groter risico op hart- en vaatziekten

Risico’s op hart- en vaatziekten nemen toe naarmate de dijen smaller en smaller worden

Mensen met van nature smalle dijen lopen een groter risico op hart- en vaatziekten en de risico’s op hart- en vaatziekten nemen zelfs toe naarmate de dijen smaller en smaller worden. Dat zijn de verrassende resultaten van een onderzoek dat in Denemarken werd gevoerd. Het hoger risico op hart- en vaatziekten houdt uiteraard ook een groter risico op een vroegtijdige dood in.

Researchers die deelnamen aan het onderzoek maten jarenlang de afmetingen van lichaamsdelen, op zoek naar aanwijzen welke van die lichaamsdelen het meest kwetsbaar zijn voor hart- en vaatziekten. Die hart- en vaatziekten zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. In eerste instantie focuste het onderzoek zich op lengte en hoogte, maar uiteindelijk werd ook het gewicht en de afmetingen van de heupen er bij betrokken.

Aan het onderzoek, dat gebeurde onder leiding van Berit Heitmann, directeur  research & development aan het Copenhagen University Hospital’s Institute of Preventive Medicinen namen in totaal 1.436 mannen en 1.380 vrouwen deel. Hun lichamen werden zorgvuldig opgemeten, waarna de evolutie van hun gezondheidssituatie gedurende meer dan een decennium werd bestudeerd. Het onderzoek kaderde in een breder geheel, namelijk in een breedschalig onderzoek naar hart- en vaatziekten dat voor rekening van de World Health Organization werd uitgevoerd.

Een opmerkelijke vaststelling was dat mensen met de dunste heupen een tweemaal zo groot risico op hart- en vaatziekten liepen. De risico’s op die hart- en vaatziekten namen zelfs nog proportioneel toe naarmate de dijen dunner en dunner werden. Heitmann zocht ook naar een mogelijke verklaring voor het fenomeen. Mogelijk kan het effect van het verhoogd risico op hart- en vaatziekten gerelateerd worden aan een te kleine spiermassa, die op haar beurt het vet- en suikermetabolisme kan beïnvloeden. Voor de medische wetenschap kan het onderzoek een belangrijke stap voorwaarts betekenen in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Geneesheren kunnen bij het vaststellen van de risico’s op hart- en vaatziekten namelijk allereerst kijken naar de afmetingen van de dijen. Zijn die te dun, dan is alleszins verder onderzoek noodzakelijk.

De risico’s op hart- en vaatziekten bleven aanwezig, ook wanneer er rekening werd gehouden met levensstijl, maagvet, bloeddruk, gewicht, cholesterol en alle andere factoren die bij een normaal onderzoek naar hart- en vaatziekten horen. De verwachting is dat – mits verder onderzoek – de mortaliteit op basis van hart- en vaatziekten kan verminderd worden.

De vraag rijst uiteraard wat onder dunne dijen moet worden verstaan. Uit de studie blijkt dat met name dijen die een omvang van minder dan 60 centimeter hebben zich in de gevarenzone bevinden. Vreemd genoeg lopen mensen met dikke billen dus minder kans op hart- en vaatziekten dan ‘relatief magere’ mensen. De uitslagen van het onderzoek, dat de steun van de Danish Medical Research Council kreeg, verschenen in het British Medical Journal.

Syndicatie