Twijfels over nut defibrillatoren bij vrouwen met hartproblemen

Twijfels over nut defibrillatoren bij vrouwen met hartproblemen

Risico op hartstilstand bij vrouwen niet lager door inplanting van defibrillatoren

Het risico op een hartstilstand bij vrouwen lig niet noemenswaardig lager door de inplanting van defibrillatoren, zo blijkt uit een nieuwe studie. Daarmee zijn de twijfels over het nut van het inplanten van defibrillatoren bij vrouwen met hartproblemen opnieuw toegenomen.

De defibrillatoren worden ingeplant om een plotse dood als gevolg van een hartstilstand te voorkomen. Algemeen wordt aangenomen dat de toestellen inderdaad hun nut hebben bewezen. Toch zijn nu de twijfels over de noodzaak van het gebruik van defibrillatoren toegenomen, zeker in het geval van vertrouwen.

In het vakblad Archives of Internal Medicine verscheen de uitslag van een onderzoek dat bij 934 vrouwen gedurende vijf testfasen werd uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde bij vrouwen, omdat meer mannen aan hartstilstand sterven dan vrouwen. De bedoeling was om uit te zoeken of vrouwen op dezelfde manier gebaat waren bij de inplanting van defibrillatoren als mannen.

Uit de statistieken blijkt dat maar één derde van de ingeplante defibrillatoren bij vrouwen wordt geplaatst. Het onderzoek wees echter uit dat de toestellen niet deden waarvoor ze werden gemaakt. Opvallende vaststelling is dat er ongeveer evenveel vrouwen als mannen sterven aan hartproblemen, dit volgens de statistieken van de Amerikaanse National Institutes of Health. Een logische vraag die zodoende moet worden gesteld is of defibrillatoren hetzelfde positief effect hebben bij vrouwen met hartproblemen als met mannen met hetzelfde probleem.

Rita Redberg, directeur van het Women’s Cardiovascular Services aan de University of California in San Francisco, stelt zich nu de vraag of er onvoldoende testen zijn uitgevoerd met defibrillatoren bij vrouwen. Redberg geeft toe dat ze het antwoord moet schuldig blijven. Het enige wat ze kan vaststellen is dat defibrillatoren in onvoldoende mate hebben bewezen dat ze de levens van vrouwen kunnen redden. Overigens was Redberg zelf niet betrokken bij de studie, maar heeft ze de resultaten ervan grondig doorgenomen.

Defibrillatoren brengen via het toebrengen van elektrische schokken het hart weer op gang wanneer dit dreigt stil te vallen. De implantbare toestellen werden uitgebreid getest alvorens ze op de markt werden gebracht. De resultaten van die testen waren ruimschoots voldoende, zodat er geen enkel bezwaar was om ze niet op de markt te brengen. Bij de vijf testfasen waren in totaal 3.810 mannen betrokken, of meer dan vier keer het aantal vrouwen.

Bruce Wilkoff, directeur van het Institute for Cardiac Pacing and Tachyarrhythmia Devices aan de Cleveland Clinic in Ohio en evenmin betrokken bij het onderzoek, is van mening dat het niet nodig is om meer vrouwen aan testen te onderwerpen. De defibrillatoren hebben al ruimschoots bewezen werkzaam te zijn, zowel bij mannen als bij vrouwen. Mogelijk zijn er volgens Wilkoff onregelmatigheden in het onderzoek gebeurd. Hij adviseert zijn dokters daarom nog steeds om – zoals in het verleden al het geval was – gewoon defibrillatoren te blijven inplanten bij vrouwen. Het is volgens hem pure onzin dat defibrillatoren minder goed zouden werken bij vrouwen als bij mannen.

Syndicatie