Te veel koffie drinken kan negatieve gevolgen hebben voor de bloeddruk

Te veel koffie drinken kan negatieve gevolgen hebben voor de bloeddruk

Koffie kan ook het hart stimuleren en de ademhaling bemoeilijken

Aan verschillende universititeiten werden of worden studies uitgevoerd over de consumptie van koffie en die onderzoeken leveren soms eigenaardige resultaten op. Volgens een studie verschenen aan de Carnegie Mellon University moet een bepaalde categorie voorzichtig omspringen met de consumptie van koffie. Op een matige consumptie van dit genotsmiddel valt weinig of niets aan te merken.

Te veel koffie drinken kan echter negatieve gevolgen hebben voor de bloeddruk, die kan meer bepaald de hoogte ingejaagd worden. Maar daar stopt niet het mee, wanneer we de onderzoekers mogen geloven. Koffie kan ook het hart stimuleren en de ademhaling bemoeilijken. Niet bij iedere gebruiker zal koffie drinken gevolgen hebben voor bloeddruk, hart of ademhaling, maar uit de studie blijkt duidelijk dat het drinken van koffie schadelijk kan zijn.

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie