Televisie kijken doet risico's op hart- en vaatziekten toenemen

Televisie kijken doet risico's op hart- en vaatziekten toenemen

Zittend leven is slecht voor de gezondheid

Echt verrassend is het misschien niet, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat te lang televsie kijken schadelijk is voor de gezondheid. Televisie kijken doet derisico's op hart- en vaatziekten namelijk toenemen. Meer algemeen is een zittend leven slecht voor de gezondheid. Vallen de gevolgen van zo'n passief leven te kwantificeren? Volgens sommige onderzoekers wel.

Uit een onderzoek uitgevoerd door een Australisch wetenschappelijk team zou elk uur dat er per dag meer televisie wordt gekeken de kansen op hart- en vaatziekten met 18% doen toenemen. Dat is een percentage dat alleszins tot de verbeelding spreekt. De onderzoekers zijn niet over één nachtje ijs gegaan, want de studie werd erg breed gevoerd.

Het televisiegedrag van 8.800 volwassenen werd gedurende een periode van maar liefst zes maanden gevolgd. De daaruit voortgekomen cijfers werden vervolgens gerelateerd aan de cijfers in verband met hart- en vaatziekten. Het verband tussen het kijkgedrag van de onderzochten en een (vroegtijdige) dood als gevolg van hart- en vaatziekten bleek overduidelijk.

Wie gemiddeld meer dan vier uur per dag televisie keek, had een 80% groter risico op het sterven als gevolg van hartproblemen dan diegenen die minder dan twee uur per dag naar het scherm keken. Uiteraard moeten de conclusies van dit onderzoek gerelativeerd worden. Op de eerste plaats werd er geen rekening gehouden met andere vormen van zittend gedrag, zoals bijvoorbeeld lange uren die aan de computer doorgebracht worden.

Daarnaast werden andere risicofactoren niet in rekening gebracht, waarbij we onder andere denken aan obesitas, roken, ongezond eten, geen of te weinig beweging enzovoort. David Dunstan, auteur van de studie en researcher aan het Baker IDI Heart & Diabetes Institute in Melbourne, merkt op dat een verlengde periode van inactiviteit de bloedsuiker- en cholesterolniveaus kan verhogen, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. De resultaten van het onderzoek verdwenen in het medisch blad Circulation. Dunstan en zijn team kwamen tot de conclusie dat televisie kijken één van de belangrijkste redenen was voor een gebrek aan beweging. Hij adviseert vooral om verlengde periodes van zittende activiteiten te vermijden. Die moeten af en toe onderbroken worden door een vorm van lichaamsbeweging. Steeds meer mensen hebben last van overgewicht als gevolg van een zittend leven, aldus Dunstan.

Syndicatie