Sporters hebben meer kans om hartstilstand te overleven dan niet-sporters

Sporters hebben meer kans om hartstilstand te overleven dan niet-sporters

Kansen om te overleven bij hartproblemen zijn tot driemaal zo groot

In de Britse voetbalcompetititie heeft de affaire Fabrice Muamba destijds heel wat stof doen opwaaien. De middenvelder van Boston Wanderers kreeg tijdens een macht een hartstilstand. Zijn hart functioneerde gedurende meer dan een uur niet meer, hij verbleef meer dan een maand in het ziekenhuis. Uiteindelijk mocht hij dat ziekenhuis toch weer verlaten, gelukkig levend en wel.

Daarmee zijn alle problemen natuurlijk nog niet van de baan. Muamba heeft nog steeds last van hartritmestoornissen en dat zal de rest van zijn leven zo wel blijven. Sanjay Sharma, sportcardioloog en consultant bij Tottenham Hotspur (de club waar Bolton die dag toevallig tegen moest spelen, stelt dat hartstilstand bij atleten ondanks alle heisa eerder zeldzaam is. Het komt slechts éénmaal op 50.000 sportmensen voor, aldus Sharma.

Anderzijds geeft deze cardioloog toe dat er in de meeste gevallen geen symptomen opduiken die wijzen op hartproblemen. Bovendien laat de screening nog steeds te wensen over, vooral niet-professionele atleten worden veel te weinig op hartafwijkingen gecontroleerd. Volgens Sharma heeft tussen 1 op 250 en 1 op 500 atleten sluimerende hartproblemen die mogelijk dodelijk kunnen zijn.

Er is echter ook goed nieuws. Sporters hebben namelijk meer kans om een hartstilstand te overleven dan niet-sporters, zo blijkt uit een onderzoek dat aan de universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd. Bijna de helft van de patiënten die aan een onderzoek deelnamen overleefden de hartproblemen die opdoken terwijl ze aan sport deden. In het geval van hartpatiënten die door een hartstilstand werden getroffen terwijl ze niet aan de sport deden, was veel kleiner.

De kansen om te overleven bij hartproblemen zijn zelfs tot driemaal zo groot bij sporters als bij niet-sporters. Vooral atleten van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd met een onregelmatige hartslag die tot een plotseling dood aanleiding kan geven. John Harold, president-elect van het American College of Cardiology, spreekt in dat verband van de noodzaak van een verhoogde sceening, op die manier kunnen heel dodelijke ongevallen vermeden worden.

Syndicatie