Licht hogere bloeddruk bij jongeren kan aders doen verstoppen

Licht hogere bloeddruk bij jongeren kan aders doen verstoppen

Onderzoek toont verband aan tussen hypertensie en de opbouw van kalk in de aderen

Prehypertensie wordt door de medische wereld omschreven als lichte hoge bloeddruk. Wanneer die hypertensie zich voordoet rond de leeftijd van 35 jaar, is waakzaamheid geboden. Onderzoek toonden namelijk verband aan tussen hypertensie en de opbouw van kalk in de aderen, wat op latere leeftijd kan lijden tot hart- en vaatziekten.
 
Onderzoeker Mark Pletcher beschreef de resultaten van het onderzoek in Annals of Internal Medicine. Volgens de American Heart Association mag hypertensie omschreven worden als top bloeddruk van 120 tot 139 mmHg of bodem bloeddruk van 80 tot 89 mmHg. Uiteraard geldt de omschrijving ook wanneer beiden zich voordoen.

Het artikel in het Annals of Internal Medicine stelt dat mensen onder of rond 35 jaar die hypertensie hebben een verhoogd risico lopen op de opbouw van kalk in de slagaders. Op die leeftijd is de aanwezigheid van kalk nog niet dadelijk gevaarlijk, maar dat kan in een latere fase van het leven wel het geval zijn. De systematische opbouw van kalk in de aders kan de kansen op hart- en vaatziekten op latere leeftijd sterk doen toenemen, mogelijk zelfs met dodelijke afloop tot gevolg.

Kalk in de slagaders is een symptoom van atherosclerose en wordt beschouwd als de voorbode van hartaanvallen en beroerten. Onderzoeker Mark Pletchter stelt dat hypertensie of een lichte verhoging van de bloeddruk op zichzelf ook al schadelijk kon zijn, ook al werd dit tot dusver niet als dusdanig herkend. Niet alleen kan die bloeddruk in de loop van de jaren verder oplopen, maar ook de risico’s op hart- en vaatziekten kunnen sterk gaan toenemen. 

Met andere woorden: de de risico’s op hart- en vaatziekten kunnen verlaagd worden door al op jongere leeftijd de bloeddruk in de gaten te houden. Onderzoekers hadden tot dusver geen bewijzen gevonden dat mild hogere bloeddruk op relatief jeudige leeftijd op latere leeftijd schadelijke effecten kan hebben.

Pletcher en zijn collega’s van de University of California in San Francisco onderzochten bloedstalen die in de loop van 15 tot 20 jaar werden verzameld bij 3.560 jongeren in de leeftijd van 18 tot 30. De bloeddruk werd op verschillende tijdstippen gemeten. Bovendien ondergingen de deelnemers aan het onderzoek op het einde van de follow-up periode een CT-scan om het kalkgehalte in de kransslagaders te onderzoeken.

Bleek dat maar liefst één op vijf jongeren voor de leeftijd van 35 prehypertensie ontwikkelde. Bovendien kon een duidelijke link worden gelegd tussen prehypertensie en de opbouw van kalk in de slagaders in een latere fase. De mate waarin kalk werd opgebouwd varieerde naarmate leeftijd waarop de betrokken persoon hypertensie ontwikkelde. Hoe langer een jonge volwassene aan hypertensie leed, hoe hoger de bloeddruk was. Daarbij kreeg Pletcher de indruk dat de top bloeddruk belangrijker was dan de bodem druk. Hij beklemtoonde nogmaals dat hypertensie in de jonge volwassheid veel algemener is dan algemeen wordt aangenomen.

Syndicatie