Wat is het verschil tussen goede en slechte cholesterol?

Wat is het verschil tussen goede en slechte cholesterol?

Nog geen echte duidelijkheid over invloed van cholesterol op de gezondheid

Over cholesterol bestaan er heel wat misverstanden. Sommige mensen hebben jarenlang een te hoog cholesterolgehalte in het bloed zonder dat ze daar veel hinder van ondervinden. In sommige gevallen blijken ze zich zelfs beter te voelen zonder dan met een cholesterolverlager. Aan het gebruik van medicijnen zijn nogal eens nevenverwerkingen verbonden.

Cholesterol belandt in ons lichaam niet alleen door de voeding, ook in de lever wordt cholesterol aangemaakt. Wat de voeding betreft, zijn de boosdoeners bekend. Onder andere zuivelproducten en sommige soorten rood vlees blijken een negatieve invloed te hebben op het cholesterolgehalte in ons bloed. Daarnaast wordt ook altijd het advies gegeven om voldoende te bewegen, kwestie van de cholesterol onder controle te krijgen.

Eigenlijk heb je je cholesterolgehalte nooit volledig in de hand. Sommige mensen zijn genetisch bepaald om een hoog cholesterolgehalte in het bloed te hebben, hun voorouders hadden er waarschijnlijk eveneens last van. Daarnaast speelt ook de factor ouderdom nog een rol in het geheel, meestal stijgt het cholesterolgehalte met het ouder worden.

Wat is het verschil tussen goede en slechte cholesterol?, zo luidt een veelgestelde vraag. Goede cholesterol of HDL staat garant voor het transport van een teveel aan cholesterol naar de lever, waar het wordt afgebouwd. Slechte cholesterol of LDL onttrekt daarentegen cholesterol aan de lever en geeft die cholesterol de kans zich in het lichaam te nestelen. Er moet met andere woorden dus steeds een onderscheid tussen goed en slecht worden gemaakt.

Er is echter nog geen echte duidelijkheid over invloed van cholesterol op de gezondheid. Uiteindelijk kan cholesterol er toe leiden dat de bloedvaten dichtslibben, met als gevolg hart- en vaatziekten. Het komt er eigenlijk op neer om de LDL laag en de HDL hoog te houden. Dat kan door een combinatie van gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging.

Syndicatie