Fysieke problemen zijn vaak gevolg van een depressie

Fysieke problemen zijn vaak gevolg van een depressie

Depressies kunnen diepgaande wijzigingen in het lichaam veroorzaken

Veel mensen die aan een depressie lijden, worden nooit geholpen. De reden daarvoor is heel eenvoudig: zij weten namelijk niet dat de fysieke problemen waar ze mee worden geconfronteerd aan een depressie te wijten zijn. Meer zelfs, ook heel wat dokters blijken die problemen niet te herkennen.

Hierbij dient opgemerkt dat er een heuse schemerzone bestaat tussen wat we als een depressie catalogiseren en wat tot andere aandoeningen wordt gerekend. Die aandoeningen worden niet altijd door de medische wereld even au serieux genomen. Zo zijn er nogal wat dokters die twijfelen of aandoeningen als fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom enzovoort niet beter kort en goed onder de noemer ‘depressie’ ondergebracht worden.

Nochtans zijn fysieke problemen vaak wel degelijk het gevolg van een depressie. Depressies kunnen namelijk diepgaande wijzigingen in het lichaam veroorzaken, die onvermijdelijk ook fysieke gevolgen gaan krijgen. Vaak worden klachten van die aard afgedaan als ‘het probleem situeert zich in het hoofd’. Dat is echter zeker niet altijd het geval.

Wie depressief is, zal bijvoorbeeld minder eetlust hebben. Hij of zij zal beduidend minder gaan eten, met maagproblemen tot gevolg. Ook andere delen van het spijsverteringsstelsel kunnen daaronder te lijden hebben.

Uiteindelijk heeft een depressie minstens gedeeltelijk te maken met het feit dat een aantal chemicaliën in onevenwicht raken. Het kunnen precies die chemicaliën zijn die maken dat pijn in het lichaam wordt ervaren. Volgens sommige wetenschappers is het zelfs zo dat een depressie pijn in het lichaam op een andere manier doet ervaren. Een depressieve pijn kan dus afwijken van de pijnen die andere mensen voelen.

Door het bestrijden van de depressie – via therapie, medicijnen of een combinatie van beiden is het vaak ook mogelijk om de fysieke gevolgen van de depressie te bestrijden. Vergeet daarom nooit de dokter te vertellen aan welke problemen lijdt door de symptomen er van zo precies mogelijk te omschrijven. Ga er nooit van uit dat die problemen er vanzelf zijn gekomen en ook weer vanzelf zullen verdwijnen. Het is wel degelijk noodzakelijk om die symptomen te bestrijden. Slapeloosheid kan bijvoorbeeld met angstbestrijders aangepakt worden. Wie zich rustiger voelt, zal alleszins een stuk beter slapen.

Soms kan het aanpakken van de pijn ook de depressie helpen vebeteren. Daarom zijn sommige antidepressiva, zoals bijvoorbeeld Cymbalta en Effexor, ook bruikbaar als pijnbestrijders.

Syndicatie