Is het aanbevolen om alcohol te drinken in geval van een depressie?

Is het aanbevolen om alcohol te drinken in geval van een depressie?

Overmatig alcoholgebruik valt af te raden bij mensen die aan een depressie lijden

Mensen die zich om een of andere reden niet zo goed in hun vel voelen, gebruiken regelmatig eens een ‘opkikkertje’. Een paar glazen bier, wijn of sterke drank kunnen een positieve invloed op het gemoed hebben. De wereld ziet er na de consumptie van enkele glazen alcohol vaak heel anders uit.

Wetenschappelijk is de kalmerende werking van alcohol op het menselijk brein al meermaals bewezen. Wie zijn baan verliest, een relatie op de klippen ziet lopen of een andere vorm van tegenslag moet incasseren, kan zijn problemen inderdaad wegspoelen. Iemand die aangeschoten is, voelt zich vaak minder angstig en is duidelijk meer gerelaxeerd en kalmer.

Af en toe eens doorzakken kan in het geval van pech zeker geen kwaad, maar de zaak ligt heel anders wanneer bepaalde problemen aanleiding geven tot alcoholmisbruik.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zwaar drinken een indicatie kan zijn van een depressie. Er blijkt namelijk een duidelijke link te bestaan tussen alcoholgebruik en depressies. De vraag is echter wat eerst kwam: leidt overdreven alcoholgebruik tot een depressie of hebben mensen met een depressie de neiging om meer te drinken. De wetenschap heeft op deze vraag nog geen duidelijk antwoord kunnen formuleren. Het is bovendien eveneens mogelijk dat alcoholgebruik en depressies een gemeenschappelijke genetische oorzaak hebben. Ook omgevingsfactoren kunnen beide factoren in de hand werken.

Onderzoek wijst uit dat bijna een derde van de mensen met een zware depressie eveneens met een serieus alcoholprobleem worstelen. Recent verscheen hieromtrent een nieuw onderzoek uitgevoerd door het (Amerikaans) National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. In veel gevallen is het eerst de depressie die wordt vastgesteld. Vaak zijn kinderen die door een depressie worden getroffen kwetsbaar voor overdreven alcoholgebruik. Dat kan aanleiding geven tot overdreven alcoholgebruik zodra ze de volwassen leeftijd hebben bereikt. Concreet blijkt dat mensen die op een bepaalde fase van hun leven een depressie hebben doorgemaakt tweemaal zo kwetsbaarder zijn voor depressies dan andere mensen. Vooral bij vrouwen kan een depressie een belangrijke katalysator zijn om te gaan drinken. Volgens de wetenschap zijn vrouwen meer dan mannen geneigd om een oplossing voor hun problemen in de drank te gaan zoeken.

Bekijk we de zaak nu even van de andere kant: kan alcoholgebruik aanleiding geven tot een depressie. Uit een aantal studies blijkt dat dit inderdaad het geval kan zij n. Overdreven alcoholgebruik kan inderdaad de risico’s op een depressie doen toenemen, meer bepaald als gevolg van de effecten van alcohol op de hersenen. Vooral periodes van zwaar alcoholgebruik kunnen aanleiding geven tot depressies. 

De vraag luidt uiteindelijk of iemand die depressief al dan niet alcohol mag gebruiken? Het antwoord op deze vraag kan identiek zijn op wat voor alcoholgebruik in het algemeen geldt. Beperkte consumptie van alcohol kan geen kwaad, maar overdaad schaadt ook in dit geval. Mensen die aan een depressie lijden, moeten dus in geen geval verwachten dat alcohol een oplossing voor hun problemen gaat vormen.
 

Syndicatie