Antidepressiva minder doeltreffend bij mildere vormen van depressies

Antidepressiva minder doeltreffend bij mildere vormen van depressies

Beste resultaten worden geboekt bij zwaardere vormen van depressies

Antidepressiva zouden minder doeltreffend zijn bij mildere vormen van depressies, zo blijkt uit een onderzoek dat recent in de Verenigde Staten werd gevoerd. De reacties van de patiënten met minder ernstige vormen van depressies zouden niet noemenswaardig afwijken van die van dummes. De beste resultaten qua behandeling worden geboekt bij zwaardere vormen van depressies, zo blijkt.

De resultaten van de studie, die verschenen in het Journal of the American Medical Association, liegen er niet om. In maar liefst 70% van de gevallen zou de werking van antidepressiva onvoldoende zijn om te mogen spreken van een verbetering van de gezondheidssituatie bij de patiënt.

Het onderzoek gebeurde door een team onder leiding van dokter Jay Fournier aan de University of Pennsylvania en verliep in zes schuifjes. In totaal werden meer dan 700 patiënten getest op hun reacties op antidepressiva. In de meeste gevallen waren de proefpersonen mensen met een ernstige vorm van depressie. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat ongeveer 70% van de patiënten leed aan een vorm van depressie die onvoldoende was van een gunstig effect van de werking van de antidepressiva te mogen spreken.

De boodschap die door de onderzoekers wordt gegeven, is dat dokters en andere vertegenwoordigers van de medische wereld er zich van bewust moeten zijn dat antidepressiva alleen niet kunnen volstaan om depressies te behandelen. Het is dus niet zo dat antidepressiva bij mildere vormen van depressie uitgesloten mogen worden, maar het team van Fournier is bij dergelijke mildere vormen van depressie toch voorstander van een gecombineerde aanpak.

Tijdens de zes fasen van de testen werd telkens gebruikgemaakt van geneesmiddelen op basis van paroxetine, het meest gebruikte molecule in de strijd tegen depressies, en op basis van imipramine, een oudere molecule die vooral in generische geneesmiddelen wordt gebruikt. In beide gevallen bleken de antidepressiva slechts een verwaarloosbaar tot zelfs onmerkbaar effect te hebben op patiënten met een milde vorm van depressie.

De effecten van de antidepressiva werden afgemeten ten opzichte van een groep patiënten die een placebo toegediend kregen. Anderzijds hadden de antidepressiva wel een duidelijk effect bij patiënten met een ernstige vorm van depressie. Bij deze categorie van patiënten zou er zelfs van een merkelijke verbetering sprake zijn.

Syndicatie