Wat is het onderscheid tussen depressie en vermoeidheid?

Wat is het onderscheid tussen depressie en vermoeidheid?

Onderscheid tussen depressie en vermoeidheid is niet altijd even makkelijk te maken

Er is een duidelijke band tussen depressie en vermoeidheid, in zoverre dat het onderscheid tussen beiden niet altijd zo makkelijk te maken valt. Meestal zal het behandelen van het ene ook een verbetering van de symptomen bij het andere te weeg brengen en omgekeerd. Uiteindelijk zijn depressie en vermoeidheid toch twee aandoeningen die goed van elkaar onderscheiden moeten.

Iemand die zich lusteloos voelt, zich moeilijk kan concentreren, niet meer geniet van dingen waar hij of zij in het verleden wel van genoot enzovoort, zal zich de vraag stellen of er sprake is van een depressie dan wel van vermoeidheid. Die symptomen kunnen nog veel verder gaan, zo zijn er mensen die overdag bij wijze van spreken omver vallen van vermoeidheid, maar 's nachts zodra ze in bed liggen geen oog kunnen dicht doen. De medische wetenschap heeft al langer vastgesteld dat depressie en vermoeidheid vaak hand in hand gaan. De juiste diagnose is vaak niet zo makkelijk te stellen, maar het goede nieuws is dat het behandelen van het ene meestal ook de problemen van het andere helpt oplossen.

Een depressie kan verband houden met een slaapstoornis die aanleiding geeft tot chronische vermoeidheid en tot stemmingsproblemen. Slapeloosheid, waarbij iemand niet in slaap valt of niet in slaap kan blijven, is een slaapstoornis die het vaakst aan een depressie wordt gelinkt. R. Robert Auger, dokter en slaapspecialist aan het Mayo Center for Sleep Medicine in Rochester, kan slapeloosheid inderdaad leiden tot een depressie. Het opvolgen van de medische geschiedenis van mensen die aan slapeloosheid leiden maar die geen geschiedenis van depressie hebben, leert dat deze categorie vier keer meer kans hebben om een depressie te ontwikkelen.

Auger wijst er op dat bij patiënten waarbij depressie en vermoeidheid samen wordt vastgesteld het vaak moeilijk is om uit te maken wat eerst kwam. Mark Mahowald, directeur van het Minnesota Regional Sleep Disorders Center in Hennepin County, merkt op dat slapeloosheid op de stemming inwerkt wat in het ergste geval tot een depressie aanleiding kan geven. Anderzijds kan een slechte stemming op haar beurt aanleiding geven tot slapeloosheid.

Uiteindelijk is de band tussen depressie en vermoeidheid nog niet helemaal duidelijk. Anderzijds merkt Mahowald op dat er wel degelijk een verband bestaat tussen een gebrek aan slaap en psychische gezondheid. Slaap is voor de gezondheid namelijk even belangrijk als lichaamsbeweging en voeding. Over slaap valt niet te discussiëren, iedereen heeft slaap nodig. Het laatste woord over het verband tussen depressie en vermoeidheid is nog niet gezegd.

Syndicatie