7 tips om de omgang met mensen die aan een depressie lijden te vergemakkelijken

7 tips om de omgang met mensen die aan een depressie lijden te vergemakkelijken

 Vergeet nooit dat een depressie een ziekte is als alle anderen

 *Herhaal niet voortdurend dat er niets aan de hand is, de patiënt is wel degelijk ziek. Het kan bovendien een tijdje duren alvorens hij of zij weer aan de beterhand is.

 *Geef iemand die lijdt aan een depressie een luisterend oor en minimaliseer zijn of haar problemen niet. Herhaal ook niet steeds dat je wel weet wat hij of zij moet doorstaan.

 *Bemoedig de patiënt om actiever te worden. Veel mensen die depressief zijn, hebben de neiging om zichzelf te isoleren. Probeer samen dingen te doen.

 *Dring niet te veel aan. Mensen die depressief zijn, hebben vaak de neiging zich gedwongen te voelen om bepaalde dingen te doen. Hoe harder je aandringt, hoe groter de weerstand kan worden. Stel de vraag desnoods na een tijdje opnieuw.

 *Moedig de patiënt aan om de behandeling verder te zetten. Het is belangrijk dat hij of zij geneesmiddelen blijft nemen en/of regelmatig een doktersbezoek aflegt. Ga eventueel samen mee naar de therapie.

 *Creëer een stabiele omgeving, waar in de mate van het mogelijke zo weinig stress aanwezig is. Minder stress kan de druk op iemands schouders doen afnemen.

 *Stel de patiënt regelmatig gerust dat zijn of haar situatie van voorbijgaande aard is en dat er beterschap in zicht is. Iemand met een depressie heeft een vertekend beeld op de wereld en zal positieve signalen vaak negeren.

Syndicatie