4 koppen koffie per dag kunnen risico’s op depressie bij vrouwen met 20% verlagen

4 koppen koffie per dag kunnen risico’s op depressie bij vrouwen met 20% verlagen

Het is echter nog te vroeg om koffiegebruik wegens medische redenen te adviseren

Over de medische gevolgen van het drinken van koffie is al een hele medische bibliotheek volgeschreven, maar een uiteindelijk antwoord op alle vragen is nog niet gegeven. Er zijn indicaties dat koffie zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Tot een totaalbeeld komen, is voorlopig echter nog niet mogelijk.

In de Verenigde Staten werd een nieuwe studie uitgevoerd omtrent de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van het drinken van koffie, ditmaal in opdracht van zowel het National Institutes of Health als de National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression. De focus lag ditmaal op het psychische vlak.

Alberto Ascherio, professor aan de Harvard School of Public Health en aan de Harvard Medical School, gaf toe verrast te zijn door de resultaten van de studie die door zijn team werd onderwezen. Er zou namelijk een link zijn gelegd tussen het drinken van koffie en het voorkomen van depressies. Hierbij dient wel opgemerkt dat de studie uitsluitend bij een groep vrouwelijke proefpersonen werd gedaan.

4 koppen koffie per dag kunnen risico’s op depressie bij vrouwen met 20% verlagen, zo luidde één van de conclusies van het onderzoek. De positieve invloed van koffieconsumptie waren eigenlijk al na twee koppen merkbaar. Aan het onderzoek namen in totaal 50.000 vrouwen deel, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. Bij de start van het onderzoek in 1996 had geen enkele vrouw last van depressieverschijnselen.

Het is echter nog te vroeg om koffiegebruik wegens medische redenen te adviseren, maar wel is duidelijk dat het de moeite waard is om het onderzoek verder te zetten. Meer bepaald de eventuele medische bijwerkingen van cafeïne zijn de moeite van een verder onderzoek waard. Blijkt namelijk dat de afname van het aantal depressies zich niet voordeed bij de gedecafeïneerde koffie.