Depressie heeft zowel lichamelijke als geestelijke kenmerken

Depressie en cognitieve therapie: denk positiever en voel u beter

Een
depressie heeft zowel lichamelijke als geestelijke kenmerken, waardoor
nogmaals wordt aangetoond dat lichaam en geest in feite één zijn.
Mensen die zich depressief voelen, zullen zich ook fysisch vaak slecht
voelen. Dat gevoel reikt verder zich alleen maar slecht of ‘down' te
voelen. Het bestrijden van een depressie via cognitieve therapie kan
dan ook een tweesnijdende zwaard zijn, het helpt de patiënt om
positiever te denken maar ook zich beter te voelen.

Robert
DeRubeis, professor psychologie aan de University of Pennsylvania, ziet
in dat verband een rol wegelegd voor cognitieve therapie. Die kan niet
alleen het depressieve gevoel helpen bestrijden, maar ook de fysische
symptomen van de depressie aanpakken. In de visie van DeRubeis mag
cognitieve therapie zodoende in geval van een depressie als een
one-stop-shop oplossing worden beschouwd.

Wat kunnen de
positieve effecten van cognitieve therapie dan zijn? Op de eerste
plaats kan de therapie de stemming helpen verbeteren, wat in een
toestand van depressie al een belangrijke stap voorwaarts betekent. Op
fysisch vlak kunnen volgende factoren aangepast worden:

Het energieniveau kan worden aangepakt, dankzij cognitieve therapie zal de patiënt meer energie hebben
De kwaliteit en vooral de lengte van de slaap zal verberen
Via cognitieve therapie kan de eetlust worden hersteld, terwijl iemand die depressief is ook meer zin zal krijgen in eten
Ook op het vlak van sex is cognitieve therapie belangrijk, de zin in sex zal er door toenemen

Maar
er zijn nog meer factoren waar cognitieve therapie een positieve
invloed op kan uitoefenen. Zo kan cognitieve therapie chronische pijn
verlichten, zoals uit onderzoek is gebleken. Veel mensen die een
depressie hebben, voelen ook een chronisch pijngevoel. Beverly E.
Thorn, professor psychologie aan de University of Alabama, is auteur
van het boek Cognitive Therapy for Chronic Pain. Zij stelde vast dat
bij patiënten die met cognitieve therapie werden behandeld de
pijnsymptomen eveneens afnamen.

Syndicatie