Echtscheiding is belangrijkste katalysator voor een depressie

Echtscheiding is belangrijkste katalysator voor een depressie

Statistieken wijzen uit dat verschillende factoren onze psychische gezondheid beïnvloeden

De World Health Organisation voerde via haar World Mental Health Survey Initiativee een diepgaand onderzoek uit naar de oorzaken van depressies. Volgens de WHO is het in eerste instantie belangrijk om een depressie te (h)erkennen, wat niet altijd het geval is. Naarmate onze medische kennis over deze aandoening groeit, worden depressies echter steeds vaker (h)erkend. Toch zijn er nog steeds verdoken depressies die aan de aandacht ontsnappen.

De hamvraag is uiteraard hoe een depressie ontstaat en daar zijn we nog altijd niet uit. Waarschijnlijk zijn er verschillende factoren in het spel, waarbij zowel aan psychische als fysische elementen moet worden gedacht. Bovendien zijn er ook verschillende vormen van depressies, gaande van milde tot zware. Die milde depressies zijn waarschijnlijk vaak het gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld van wijzigingen in de manier van leven.

Echtscheiding is waarschijnlijk een belangrijkste katalysator voor een depressie. Achterliggend is er natuurlijk de idee van een mislukking, iets waar veel van werd verwacht heeft niet opgeleverd wat er van werd verwacht. Daaruit volgt ontgoocheling, die vaak in de richting van een depressie voert. Maar een echtscheiding is natuurlijk niet de enige katalysator die een depressie kan veroorzaken.

Statistieken wijzen uit dat verschillende factoren onze psychische gezondheid kunnen beïnvloeden. Ook het verlies van baan, het overlijden van een vriend of familielid enzovoort kunnen zwaar op ons gemoed gaan wegen. In sommige – maar zeker niet alle gevallen – kan dit de rechtstreekse aanleiding voor een depressie vormen.

Die depressie kenmerkt zich dan weer door een aantal symptomen zoals een laag zelfbeeld, een gebrek aan zelfvertrouwen en het geen zin meer hebben in activiteitein die vroeger nochtans steeds als zinvol werden ervaren. Objectief is er misschien niets verandert, maar dat is natuurlijk wel het geval in de ogen van diegene die in een depressieve toestand verzeild is geraakt.

Syndicatie