Slaapgebrek kan tot manische fase leiden bij manisch depressiviteit of bipolaire stoornis

Slaapgebrek kan tot manische fase leiden bij manisch depressiviteit of bipolaire stoornis

Welke factoren kunnen manisch depressiviteit of bipolaire stoornis beïnvloeden?

Het is nog altijd niet duidelijk wat precies manisch depressiviteit of bipolaire stoornis veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn er verschillende factoren in het spel, hoewel het genetische een rol speelt in het verhaal. Opvallend is dat manisch depressiviteit of bipolaire stoornis soms één of meer generaties binnen een familie overslaat, om vervolgens weer terug te keren. Bovendien kan de aandoening zich op verschillende manieren binnen eenzelfde familie uiten.

Wetenschappers vermoeden dat er in het geval van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis meer dan één gen een rol speelt. Waarschijnlijk maken verschillende genen iemand kwetsbaar voor manisch depressiviteit of bipolaire stoornis. Maar er is meer aan de hand: in ongeveer de helft van de gevallen kunnen drank of drugs een rol spelen bij manisch depressiviteit of bipolaire stoornis, dit in combinatie met andere factoren. Momenteel proberen de wetenschappers de genen te achterhalen die een rol spelen bij manisch depressiviteit of bipolaire stoornis.

Uiteindelijk zal het genetische element in combinatie met een aantal uitwendige factoren manisch depressiviteit of bipolaire stoornis in de hand werken. In aanmerking komen onder andere stress, levensgewoonten, slaap enzovoort. Verder onderzoek is noodzakelijk om de definitieve oorzaken van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis te achterhalen en om een adequate behandeling van de aandoening uit te werken.

Mogelijk spelen omgevingsomstandigheden een rol die veel groter is dan tot dusver werd aangenomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat een gebrek aan slaap de risico's op manische fase bij manisch depressiviteit of bipolaire stoornis kan doen verhogen. Hetzelfde geldt voor sommige geneesmiddelen, zoals antidepressiva. Deze zouden eveneens de manische fases in de hand kunnen werken, zeker wanneer ze in geval van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis als enig medicijn gebruikt worden.

Sommige patiënten die lijden aan manisch depressiviteit of bipolaire stoornis pogen zichzelf te genezen (of toch om alleszins de symptomen er van te bestrijden) door te drinken of door drugs te gebruiken. Dat heeft het omgekeerde gevolg, want alcohol en drugs kunnen de effecten van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis nog versterken.

Syndicatie