Schuldgevoelens kunnen belangrijke rol spelen bij depressie

Schuldgevoelens kunnen belangrijke rol spelen bij depressie

Wetenschap krijgt steeds meer zicht over de manier waarop depressie zich ontwikkelt

Een eeuw geleden besteedde Sigmund Freud nogal wat aandacht aan de band tussen schuldgevoelens en depressies. Freud wordt door de meeste psychoanalisten tegenover niet meer echt au serieux genomen, hij focuste zich op het abnormale om zo het normale te verklaren, maar uiteindelijk blijkt Freud mogelijk toch gelijk te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat aan een Engelse universiteit werd gevoerd.

Roland Zahn, professor en senior lecturer aan de University of Manchester, deed heel wat onderzoek wat betreft de mogelijke oorzaken van depressies. Hij vond aanwijzigingen dat er een band zou kunnen bestaan tussen bepaalde gevoelens en het voorkomen van depressies.

Schuldgevoelens kunnen een belangrijke rol spelen bij een depressie, tot die conclusie kwam Zahn op basis van scans genomen van de hersenen. Patiënten die herstellende waren van een depressie ontwikkelden namelijk meer activiteiten in die delen van de hersenen die met schuld worden geassocieerd. Dat gold zelfs in gevallen wanneer de personen in kwestie in bepaalde zaken geen enkele schuld trof.

De wetenschap krijgt op deze manier steeds meer zicht over de manier waarop een depressie zich ontwikkelt. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de Archives of General Psychiatry en zullen worden gebruikt als basis voor verder onderzoek. Het team van Zahn hoopt op die manier tot een beter begrip te komen over de manier waarop depressies ontstaan. Wel moet er een katalystor aanwezig zijn die de man of vrouw in kwestie uiteindelijk over de rand duwt.

Het betreft volgens Zahn subtiele veranderingen in de hersenen die de mensen in kwestie overgevoelig maakt voor schuld, in die zin dat ze zich voor alles en nog wat schuldig gaan voelen. De aanwezigheid van een overgevoeligheid kan – in combinatie met een of andere katalysator zoals het verlies van een baan of het verlies van een relatie – iemand in een depressieve toestand brengen. Zahn hoopt langs deze weg een nieuwe methode te vinden om depressies te bestrijden.

Syndicatie