Depressies en angstgevoelens kunnen het gevolg zijn van eetproblemen

Depressies en angstgevoelens kunnen het gevolg zijn van eetproblemen

Zelfmoordpogingen als gevolg van eetstoornissen als boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort zijn niet zeldzaam

De gevolgen van eetstoornissen als boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort kunnen zeer divers zijn, waarbij zowel psychische als fysische problemen kunnen opduiken. Dat betekent ook dat de aanpak van elk geval van eetproblemen anders zal zijn, naargelang van de omstandigheden. Zeker in het geval van psychische problemen kan de remedie niet voor de hand liggen.

Depressies en angstgevoelens kunnen het gevolg zijn van eetproblemen, een gegeven waar nog te weinig rekening mee wordt gehouden. Deze gevoelens worden veroorzaakt door schuld, angst of obsessies. Behandeling er van is alleen door specialisten mogelijk, mensen die enige ervaring hebben met dit soort eetstoornissen.

Zelfmoordpogingen als gevolg van eetstoornissen als boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort zijn anderzijds evenmin zeldzaam. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevolg van zijn van teleurstelling en schaamte over het hebben van boulemie, van het hervallen of van hebben van een laag zelfbeeld. Dat laag zelfbeeld kan dan bijvoorbeeld weer het gevolg zijn van het gevoel zich dik te voelen. 

Syndicatie