De midlife crisis biedt de kans om het leven een andere richting te doen inslaan

Keerpunt in het leven doet terugblikken en vooruitkijken

De midlife crisis is een normale fase in het leven, laat daar geen misverstand over bestaan. Op de eerste plaats is het moment om terug te blikken op wat tot dusver werd verwezenlijkt. Daarbij wordt dan meestal de vraag gesteld of het bereikte al dan niet dat is wat men wou bereiken. Het leven gaat echter verder, dus moet er uitgekeken worden naar wat nog bereikbaar is en bereikt kan worden.

Dat geldt op de eerste plaats voor de carrière. Zeker mannen in de midlife crisis zullen een groot stuk van hun carrièrepad doorlopen moeten hebben, want anders is de kans klein dat het met de carrière nog de goede richting uitgaat. Blijkt het ingeslagen pad doodlopend te zijn geweest, dan is er misschien nog wat ruimte voor een andere richting in te slaan. Gezien de leeftijd zal hij (maar eigenlijk geldt dit ook voor vrouwen) er vrede mee moeten nemen dat zijn carrière geen echt hoge toppen meer zal scheren.

Bij vrouwen zullen de kinderen meestal opgegroeid zijn en het huis verlaten hebben. Dat betekent dat de vrouw een nieuwe invulling voor haar leven zal moeten vinden. Misschien zal zij opnieuw de behoefte voelen om weer naar school te gaan en om iets heel anders te leren, ook zal ze gewoon blijven werken. Er wenkt een nieuwe vorm van vrijheid, die het leven een heel andere richting uit kan sturen.

Zowel man als vrouw gaan mogelijk geconfronteerd worden met een vraag van de kinderen om voor de kleinkinderen te helpen zorgen. Of ze al dan niet ingaan op dat verzoek, zal van situatie tot situatie afhangen. Sommige grootouders zullen bereid zijn om veel te doen voor de kleinkinderen, bij anderen zal die bereidheid veel minder aanwezig zijn. Het zich bezig houden met de kleinkinderen kan best prettig zijn, maar er zijn natuurlijk nog andere dingen in het leven.  

De midlife crisis kan dus het ultieme moment vormen om het leven in de richting van bepaalde dromen te duwen, zonder uiteraard de zekerheid dat die ook effectief gerealiseerd gaan worden. Keuzes zullen in de meeste gevallen hoe dan ook gemaakt moeten worden. In de meeste gevallen zal de midlife crisis echter niet meer blijken te zijn dan een storm in een glas water. Een aantal nieuwe opties wordt misschien overwogen, maar uiteindelijk zal alles grotendeels bij het oude blijven. Er zijn natuurlijk echter de uitzonderingen die de regel bevestigen. Sommige mensen maken inderdaad van een midlife crisis gebruik om hun leven een heel andere richting uit te sturen. 

Syndicatie