Oudere mensen hebben meer kans om depressie te krijgen dan jongere mensen

Oudere mensen hebben meer kans om depressie te krijgen dan jongere mensen

Sociale factoren kunnen mee verantwoordelijk zijn voor gegeven dat ouderen sneller een depressie krijgen dan jongeren

Er zijn verschillende oorzaken waarom iemand een depressie kan krijgen. Bovendien is er meestal niet één oorzaak aan te wijzen, er is vaak sprake van een combinatie van factoren. Daarnaast kon proefondervindelijk worden vastgesteld dat vrouwen meer kans lopen om depressief te worden dan mannen, zonder dat daarvoor meteen een reden beschikbaar is. Er moeten in verband met deze aandoening nog heel wat vraagtekens uitgewist worden.

Oudere mensen hebben meer kans om depressie te krijgen dan jongere mensen, zo blijkt uit andere studies. Ook hiervoor is op het eerste gezicht geen reden beschikbaar, alleszins toch geen genetische. Normaal zou men mogen verwachten dat oudere mensen vanwege hun levenservaring en groter relativeringsvermogen minder kans lopen om blootgesteld te worden aan een depressie.

Sociale factoren kunnen echter mee verantwoordelijk zijn voor gegeven dat ouderen sneller een depressie krijgen dan jongeren. Feit is dat men naarmate men ouder wordt de eenzaamheid een bepalende factor kan worden. Daarnaast lopen oudere mensen ook meer kans om allerlei ziekten, die op hun beurt op het gemoed gaan werken. Tegen die achtergrond is het misschien niet zo verbazingwekkend dat oudere mensen meer kans op een depressie lopen.

Syndicatie