Invloed van tranen is groter dan over het algemeen wordt aangenomen

Invloed van tranen is groter dan over het algemeen wordt aangenomen

Tranen sturen een boodschap uit naar de wereld rondom ons

Over tranen is nog niet zo veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Nog niet zo lang geleden is er een interessante studie verschenen met de resultaten van onderzoek gedaan door Shani Gelstein en Yaara Yeshurun van het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel. De invloed van tranen is groter dan over het algemeen wordt aangenomen, zo luidde de conclusie van het gedane onderzoek.

Tranen sturen een boodschap uit naar de wereld rondom ons, zodat de signaalfunctie van tranen zowel chemisch als functioneel kan zijn. Er is bovendien een duidelijk verschil in het soort tranen. Emotionele tranen blijken chemisch heel anders te zijn samengesteld dan tranen die de ogen nathouden. Laatstgenoemde soort tranen komt ook bij niet-menselijke wezens voor. In ieder geval staat vast dat tranen droefheid veel sterker communiceren dan gewoon maar gezichtsuitdrukkingen.  

In het verleden werd vaak aangenomen dat tranen op de eerste plaats de bedoeling hebben om agressief gedrag af te stoppen. Op basis van de conclusies van het onderzoek dat in Israël werd gevoerd, blijkt deze veronderstelling te kloppen ook. Zo blijken vrouwentranen het gehalte aan testosterone bij mannen te doen dalen, waardoor ook het verlangen naar sex kleiner wordt. Robert R. Provine, professor aan de University of Maryland in Baltimore County is van mening dat verder onderzoek naar de functie van tranen nog tot verrassende conclusies zou kunnen leiden.

Syndicatie