Kan behandeling van slapeloosheid een depressie helpen oplossen?

Kan behandeling van slapeloosheid een depressie helpen oplossen?

Kansen op verbetering worden alleszins groter

Er is al veel geschreven over een mogelijke band tussen slapeloosheid en depressie, maar het definitieve woord daaromtrent is nog altijd niet gevallen. In ieder geval blijkt dat een betere slaap in sommige gevallen ook de symptomen van een depressie kan helpen verlichten. Daarom zijn er slaapexperts die gebruik maken van specifieke technologieën om slaapproblemen aan te pakken, met de bedoeling om eventueel ook de depressiesymptomen te helpen verlichten.

Experts maken daartoe onder andere gebruik van relaxatietechnieken en van cognitieve therapie, waarbij het de bedoeling is om slaapzorgen te vervangen door positieve gedachten. R. Robert Auger, dokter en slaapspecialist aan het Mayo Center for Sleep Medicine in het Amerikaanse Rochester, gelooft onder andere sterk in stimuluscontrole. Volgens deze gedragstechniek wordt de tijd in bed doorgebracht aan bepaalde limieten onderworpen. Uitgangspunt is dat het bed dient om te slapen en om sex te bedrijven. Wie na 20 minuten in bed nog niet in slaap is, krijgt het advies om de slaapkamer te verlaten en een rustgevende activiteit te gaan beoefenen. Deze therapie kan, mits oordeelkundig gebruik, even doeltreffend zijn als geneesmiddelen. Op lange termijn kan ze zelfs nog krachtiger zijn.

Mark Mahowald, directeur van het Minnesota Regional Sleep Disorders Center in Hennepin County, is van mening dat de behandeling van een depressie als neveneffect ook kan leiden tot een verbetering van de slaapproblematiek. Toch is het belangrijk dat ook de depressie afhankelijk van de slaapproblemen wordt aangepakt. Er zijn weliswaar banden tussen beide aandoeningen, maar ze zijn anderzijds niet congruent. Het kan dus zijn dat iemand aan slaapproblemen lijdt zonder dat er sprake is van een depressie.

Jason Ong, directeur van het Behavioral Sleep Medicine Program aan het Rush University Medical Center in Chicago, merkt op dat slapeloosheid ook de voorbode kan vormen van een komende depressie. Zeker bij mensen met een geschiedenis van depressies kunnen als gevolg van slaapproblemen opnieuw in een depressie hervallen.

Ook Ong is van mening dat het behandelen van slapeloosheid een positief effect op een depressie kan hebben. Anderzijds wijst hij er op dat sommige antidepressiva slapeloosheid als neveneffect kunnen veroorzaken. In dat geval raadt Ong aan om de medicatie te wijzigen, want zeker in het geval van depressief gedrag is een goede slaap levensnoodzakelijk. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om het antidepressivum 's morgens in plaats van 's avonds kan worden genomen, waardoor slaapproblemen worden vermeden.

Syndicatie