Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van antidepressiva?

Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van antidepressiva?

De ene depressie is de andere niet, sommige depressies kunnen ook zonder antidepressiva worden bestreden

Depressies zijn volgens sommige wetenschappers uitgegroeid tot dé ziekte van onze tijd. De vraag blijft of een depressie een louter psychisch fenomeen is, dan wel of er ook een fysieke factor in het spel is. Het antwoord op deze vraag neigt meer en meer naar een combinatie van beiden. Het zal duidelijk zijn dat het doorgronden van een depressie allesbehalve makkelijk is.

Wat die fysieke factor betreft: het is een onmiskenbaar feit dat de symptomen van een depressie veroorzaakt worden door een bocht die door de neurotransmitters worden gemaakt. Hierdoor worden andere signalen doorgegeven aan de hersenen, signalen die iemand in dit geval met depressieve gevoelens gaat opzadelen. Ook ernstige aandoeningen, zoals kanker bijvoorbeeld, kunnen iemand in een recessie storten.

De psychische factor mag anderzijds ook niet onderschat worden. Stress kan bijvoorbeeld aan de basis van een depressie liggen, waarbij het begrip ‘stress’ zeer breed mag geïnterpreteerd worden. Het verlies van een baan, het overlijden van iemand uit de onmiddellijke omgeving kunnen eveneens bepaalde vormen van stress veroorzaken.

In de meeste gevallen worden depressies bestreden met antidepressiva en dat stelt zich meteen een niet onbelangrijke vraag. Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van antidepressiva? Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Echte gevaren zijn er eigenlijk niet, aangezien medicijnen serieus worden getest alvorens ze op de markt worden gebracht. Anderzijds kan er wel sprake zijn van neveneffecten.

De ene depressie is de andere niet, sommige depressies kunnen ook zonder antidepressiva worden bestreden. In dat geval wordt vaak gesproken van depressieve stoornissen, wat evenals als een tijdelijk dipje zou mogen omschreven worden. Van een echt zware depressie in de klassieke zin van het woord is in dit geval dus geen sprake.

Syndicatie