Hoe herken ik de emotionele symptomen van een depressie?

Hoe herken ik de emotionele symptomen van een depressie?

Een depressie kan hard aankomen, maar de moed verliezen hoeft zeker niet

Een depressie kan het leven tot een hel maken, waardoor het dagelijks leven quasi onmogelijk lijkt. Vooral de emotionele symptomen van een depressie kunnen zwaar doorwegen. Het ziet er naar uit dat er geen enkel lichtpunt aan de horizon is, alles ziet hopeloos uit. Een depressie kan hard aankomen, maar de moed verliezen hoeft zeker niet. Het komt er op de eerste plaats op aan om de emotionele symptomen van een depressie te herkennen. Bovendien moet er altijd beseft zijn dat u zeker niet alleen bent. Naargelang van de bron zou 5 tot 10% van de bevolking gedurende korte of langere tijd met een depressie geconfronteerd worden.

Hoe herken ik de emotionele symptomen van een depressie?, is dan de volgende logische vraag. Een aantal van die symptomen zijn welbekend, anderen liggen minder voor de hand. We zetten een aantal emotionele symptomen van een depressie even op een rijtje:

Meest bekend is het triest gevoel dat over iemand met een depressie hangt. Dit gevoel zal het grootste deel van de dag bij u zijn, goede momenten kunnen zeldzaam zijn. Het omschrijven van het triest gevoel is niet zo makkelijk, ledigheid komt misschien nog het dichtst in de buurt.

Verlies in interesse van dingen, ook in zaken die u vroeger graag deed. Hobby’s verliezen hun waarde, uw vrienden blijven links liggen en de interesse in sex zakt naar het nulpunt of zelfs nog daaronder.

Prikkelbaarheid en angst, u voelt zich opgejaagd en vindt nergens rust. Het gevoel van rusteloosheid kan de hele dag duren.

Een depressie kan het maken van beslissingen bemoeilijken. Helder denken of concentreren is moeilijk of zelfs onmogelijk. Dat maakt dat het doorhakken van knopen niet meer wil lukken. Zelfs het maken van de simpelste beslissingen lijkt een onmogelijke zaak.

Gevoelens van schuld of waardeloosheid. Vaak zijn deze gevoelens sterk overdreven en helemaal niet in overeenstemming met de realiteit. De schuldgevoelens kunnen betrekking hebben op zaken waar u helemaal niets mee te maken hebt of waar u geen controle over hebt.

Denken aan dood en/of zelfmoord. Het soort gedachten aan de dood (thanatos, zoals Freud het noemde), kan verschillen van geval tot geval. Sommigen voelen zich overbodig in deze wereld en zouden liever dood zijn, anderen maken expliciet plannen om zichzelf pijn te doen of zelfs te doden.

Syndicatie