Niet behandelde depressie kan iemands leven jarenlang over hoop zetten

Niet behandelde depressie kan iemands leven jarenlang over hoop zetten

Behandeling voor een depressie moet zo snel mogelijk beginnen

Laat er geen misverstanden over bestaan: een depressie kan iedereen treffen. In de Verenigde Staten lijden volgens de officiële cijfers 15 miljoen mensen aan een depressie, zowel oud als jong en zowel mannen als vrouwen. Ongeveer tweederde krijgt een behandeling, wat wil zeggen dat het resterende derde geen behandeling krijgt.

Vaak betreft het zelfs een verdoken depressie, waarbij niemand zelfs maar een vermoeden heeft dat de man of vrouw in kwestie depressief is. Een niet behandelde depressie kan iemands leven jarenlang over hoop zetten, zodat een verdoken depressie als een kleine ramp kan worden beschouwd. Deze aandoening kan, in tegenstelling tot wat sommigen denken, wel degelijk succesvol behandeld worden.

De behandeling voor een depressie moet zelfs zo snel mogelijk beginnen, met medicijnen of met therapie of met een combinatie van de twee. Sommige mensen laten zich afschrikken door het feit dat ze dagelijks pillen moeten pakken, maar dat is een dwaas idee. Een depressie is een veel te ernstige zaak om ook maar enig uitstel in de behandeling toe te staan.

Syndicatie